Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Přehled vyhledaných služeb

Darmoděj z.ú. - Kontaktní centrum

 • Druh služby: Kontaktní centra (§ 59)
 • Ambulantní

K - centrum Krédo - kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky

 • Druh služby: Kontaktní centra (§ 59)
 • Ambulantní

Kontaktní centrum KAPPA-HELP

 • Druh služby: Kontaktní centra (§ 59)
 • Ambulantní

Kontaktní centrum v Prostějově

 • Druh služby: Kontaktní centra (§ 59)
 • Ambulantní

Kontaktní centrum v Olomouci

 • Druh služby: Kontaktní centra (§ 59)
 • Ambulantní

Nízkoprahové denní centrum Lorenc

 • Druh služby: Nízkoprahová denní centra (§ 61)
 • Ambulantní

Nízkoprahové denní centrum

 • Druh služby: Nízkoprahová denní centra (§ 61)
 • Ambulantní

P-centrum - Poradna pro alkoholové a jiné závislosti

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní

Práce s klienty v konfliktu se zákonem

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní