Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Kontaktní a krizové centrum KAPPA, Kontaktní centra (§ 59)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dorost (16 – 18 let) - Cílová skupina je od 15 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Primární cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, které jsou ohroženy závislostí na nealkoholových návykových látkách, osoby již závislé, osoby experimentující.

 

Sekundární cílovou skupiny jsou osoby blízké a osoby abstinující.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Kontaktní centrum KAPPA-HELP, z.s.  je nízkoprahovou sociální službou poskytující poradenství a služby vedoucí ke snižování zdravotních, sociálních a právních rizik spojených s užíváním nealkoholových návykových látek, a to jak lidem, kteří tyto látky užívají, tak i jejich blízkému okolí, především rodičům a partnerům. Nedílnou součástí poskytovaných služeb je usilování o změnu rizikového chování uživatelů nealkoholových návykových látek a snaha o jejich motivaci k abstinenci. Služby jsou poskytovány ve městě Přerov.

 

Cíle zaměřené na klienty:

·         minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním psychotropních

návykových látek, ochrana veřejného zdraví

-          snižovat přenos infekčních nemocí mezi uživateli drog zprostředkováním orientačních testů na infekční nemoci jako jsou HIV, hepatitida typu B a C

-     poskytovat informace o rizicích spojených s užíváním drog, informace o rizicích nechráněného sexu.

·         navázat kontakt na bázi důvěry. Nenásilná snaha o změnu rizikového chování (motivace) směrem k bezpečnějšímu užívání a změně životního stylu vedoucí k abstinenci.

-     vytvořit bezpečné a respektujícího prostředí pro uživatele drog, které je pro ně místně a časově dostupné a nabízí odborné a profesionální služby.

·      reference klienta do zařízení sociální a zdravotní sítě

 

Cíle vzhledem k okolí uživatelů drog – rodiče, partneři, známí a odborníci:

·         poskytovat informace o problematice spojené s užíváním drog a možnostech řešení obtížných vztahových, sociálních, ekonomických a právních situacích, které souvisí s užíváním drog

·         pomáhat blízkým osobám získat náhled na situaci, ve které jsou a pomoci jim hledat řešení, které vychází z jejich možností a kompetencí

·         zprostředkovat reference a kontakt na jiná odborná zařízení

 

Cíle zaměřené na společnost:

·         snižovat riziko možného rozšíření infekčních nemocí

-     stahovat použitý injekční a další zdravotní materiál a bezpečně jej likvidovat

-     monitorovat výskyt infekčních nemocí jako je HIV a žloutenka typu B a C

·         monitorovat drogovou scénu v Přerově a jeho okolí a informovat o jejím aktuálním vývoj

Principy poskytování služeb:

·         nízkoprahovost a dostupnost – služby jsou poskytovány s ohledem na potřeby cílové skupiny, tak aby byly místně a časově dostupné,

·         flexibilita  - snažíme se přizpůsobovat poskytování služeb potřebám klientů

·         anonymita – v anonymitě mohou zůstat jak uživatelé drog, tak jejich blízké okolí, anonymita je chrání před stigmatizací, při poskytování služeb dbáme o zachovávání důvěrnosti sdělení uživatelů, o ochranu osobních údajů a dalších získaných informací o uživateli služby

·         respekt k osobní volbě klientů a nehodnotící přístup – dobrovolnost a vlastní iniciativa klienta ke změně

·         individuální přístup ke každému klientovi

·         bezplatnost – všechny služby mimo doplňkových (káva, praní prádla atd.) jsou bezplatné

3. Nabízené činnosti

a)      kontaktní práce

 kontaktní místnost

b)      distribuce Harm Reduction materiálu

c)       zprostředkování orientačních testů na HIV a žloutenku typu B a C

d)     informační servis

e)       individuální poradenství pro klienty (psychologické a sociální)

f)        reference, kontakty a zprostředkování jiných odborných, sociálních a zdravotních služeb

g)       první pomoc a základní zdravotní ošetření

h)       hygienický servis

i)         poradenství pro osoby blízké uživatelům nealkoholových drog a pro odborníky

j)         pomoc v krizi

k)      podpora při abstinenci

l) korespondenční práce

 

Další služby:

 

Bez úhrady

a)      doručování pošty

b)      těhotenské testy

c)      využití internetu a mobilního telefonu např. k práci, bydlení, sociální dávky apod.

d)     ošacení

e)      vitamínový servis

f)       potravinový servis – polévka, čaj

 

Za úhradu

g)      zprostředkování orientačních testů na přítomnost drog v organismu

h)      zprostředkování sterilfiltrů a špuntů do uší v rámci distribuce HR materiálu

i)        možnost zakoupit si břit

j)        potravinový servis – káva, cukr

k)      prací servis

4. Specifika služby

Služba je ambulatní. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  08:00-16:30  -  8:00 - 10:00 - poradenství pro objednané, 10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 kontaktní místnost, 16:00 - 16:30 - poradenství a výměny
   Úterý  :  08:00-16:30  -  8:00 - 10:00 - poradenství pro objednané, 10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 kontaktní místnost, 16:00 - 16:30 poradenství a výměny
   Středa  :  08:00-16:30  -  8:00 - 10:00 - poradenství pro objednané, 10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 kontaktní místnost, 16:00 - 16:30 - poradenství a výměny
   Čtvrtek  :  08:00-16:30  -  8:00 - 10:00 - poradenství pro objednané, 10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 kontaktní místnost, 16:00 - 16:30 - poradenství a výměny
   Pátek  :  08:00-12:00  -  8:00 - 10:00 - poradenství pro objednané, 10:00 - 12:00 kontaktní místnost
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Základní služby jsou zdarma. Klienti si hradí pouze potravinový servis (káva 2 Kč; cukr 1 Kč), vyprání prádla (5 Kč), břit (5 Kč) a orientační testy na drogy (dle aktuální ceny v lékárně od 70 Kč).

Klienti si také mohou zakoupit další HR materiál a to sterifiltr (4 Kč) a špunty do uší (3 Kč)

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

KAPPA-HELP, z.s.

IČ poskytovatele

66743192

Kontaktní údaje na poskytovatele