Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Kontaktní formulář

Vážená paní, vážený pane,

dostali jste se do elektronického formuláře Olomouckého kraje, pomocí kterého můžete oslovit Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje a požádat o pomoc při řešení své nepříznivé sociální situace. 

V případě, že jste se na formulář dostali omylem, je možné z něho vystoupit stisknutím tlačítka ZPĚT . Toto tlačítko můžete využít i pro ukončení zadávání informací, pokud nebude chtít formulář odeslat.

POUČENÍ

Tímto beru na vědomí, že zadané osobní údaje jsou Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem sociálních věcí, zpracovávané v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v návaznosti na úkoly vyplývající z ustanovení § 93 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Současně beru na vědomí, že v rámci koordinace poskytování činností sociální práce nebo sociálních služeb podle uvedeného ustanovení § 93 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, mohou být Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem sociálních věcí, osobní údaje předány příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností k realizaci působnosti stanovené § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nebo příslušnému pověřenému obecnímu úřadu k realizaci působnosti stanovené § 64 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou k dispozici: https://www.olkraj.cz/socialni-sluzby-legislativa-cl-1432.html nebo https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#cast3-hlava2-dil4; ustanovení zákon č.  111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-111#p64.

 

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů Krajským úřadem Olomouckého kraje jsou k dispozici na webu Olomouckého kraje: https://www.olkraj.cz/gdpr-cl-4294.html

Pro možnost vyplnění Kontaktního formuláře je nezbytné zaškrtnout políčko "Beru na vědomí".

Informace k osobě, která potřebuje zajistit pomoc

Pokud nemáte možnost uvést ani jeden z požadovaných údajů – telefon, e-mail, je nutné uvést telefon a e-mail (případně jeden z těchto údajů) na jinou osobu, kterou můžeme místo Vás kontaktovat a která je s Vaší situací seznámena.

Informace k jiné osobě

Popište nepříznivou sociální situace, v níž se nacházíte, včetně uvedení pomoci, kterou potřebujte zajistit.

Uveďte, co jste doposud pro vyřešení své situace provedli. V případě, že jste nemohli provést žádné kroky, uveďte, že pro vyřešení situace nebyly provedeny žádné kroky.

Je třeba vyplnit kontrolní součet.
* Červeně označená pole jsou povinná pro vyplnění