Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Nízkoprahové denní centrum, Nízkoprahová denní centra (§ 61)

Forma sociální služby

Ambulantní / Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • dorost (16 – 18 let) - od 18 let
 • dorost (16 – 18 let) - Od 18 let
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

CÍLOVÁ SKUPINA  

Služba je určena pro muže a ženy bez přístřeší od 18let, kteří nejsou omezeni v rámci mobility, především chůze na schodech, zařízení není bezbariérové. Omezení v rámci mobility se týká pouze ambulantní formy nízkoprahového denního centra.  

Smlouva nemusí být uzavřena, že:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá;

 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá;

 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

2. Smysl, poslání a cíl služby

POSLÁNÍ 

Posláním nízkoprahového denního centra v Šumperku na ulici Jesenická je umožnit osobám od 18 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení trávit čas v bezpečném prostředí. Prostřednictvím základního sociálního poradenství uživatele motivujeme a podporujeme k využití návazných služeb a k snížení dopadů rizikového způsobu života. V rámci terénní formy se snažíme vyhledávat a monitorovat lokality, kde se zdržují osoby bez domova.  

CÍL SLUŽBY 

Cílem Nízkoprahového denního centra je navázat kontakt s lidmi bez domova, jak v běžném prostředí na ulici, tak v budově služby a motivovat je k tomu, aby řešili svou nepříznivou sociální situaci. 

3. Nabízené činnosti

 • Využití návazných služeb (Azylový dům, noclehárna, kontakt s K Centrem, ambulantní, pobytová léčba závislostí atd.)
 • Pomoc při podání žádosti o sociální dávky, podpora s vyřízením.
 • Možnost využít kuchyňský kout pro přípravu vlastní stravy.
 • Nabídka polévky s chlebem.
 • Potravinová pomoc
 • Využít počítač v prostorách NDC k hledání práce, sociálních kontaktů, kontaktů s rodinou apod.
 • Možnost nástupu na veřejnou službu, obecně peospěšné práce 
 • Možnost využití sprchy v prostorách NDC.
 • Možnost praní a sušení prádla v prostorách NDC.
 • Možnost uživateli nabídnout ošacení z šatníku NDC.
 • Zprostředkujeme telefonický kontakt na praktického nebo odborného lékaře. V případě zájmu ze strany uživatele může uživatel bezplatně telefonicky kontaktovat lékaře. V případě potřeby je možnost zajistit doprovod.
 • Sociální práce v přirozeném prostředí uživatelů (terénní forma služby).

4. Specifika služby

FORMY POSKYTOVÝNÍ SLUŽBY 

 • ambulantní 

 • terénní 

KAPACITA AMBULANTNÍ FORMY SLUŽBY 

20 uživatelů (uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby) 

 

KAPACITA TERÉNNÍ FORMY SLUŽBY 

2 uživatelé (uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby) 

 

PROVOZNÍ DOBA AMBULANTNÍ NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÍHO CENTRA 

Po – Ne od 8:00 do 16:00  

 

PROVOZNÍ DOBA TERÉNNÍ NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÍHO CENTRA 

Pondělí - 8:00 do 16:00 

Úterý – 8:00 – 16:00 (potřebnosti ve vytipovaných lokalitách) 

Středa – 8:00 – 16:00 (potřebnosti ve vytipovaných lokalitách)  

Čtvrtek – 8:00 – 16:00 (potřebnosti ve vytipovaných lokalitách) 

Pátek – 8:00 – 16:00 (potřebnosti ve vytipovaných lokalitách) 

Sobota -  

Neděle -  

 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  09:00-16:00
   Pondělí  :  09:00-16:00
   Pátek  :  09:00-16:00
   Sobota  :  09:00-16:00
   Neděle  :  09:00-16:00
   Středa  :  09:00-16:00
   Čtvrtek  :  09:00-16:00
 •  
 • Terénní
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM

CENÍK

HRAZENÉ SLUŽBY PRO UŽIVATELE

Druh poplatku

 • Pračka se sušičkou (včetně pracího prášku) 30,- Kč  pro uživatele služby  (1x / měsíc = pračka zdarma)

Platnost od 1.3 2023

Architektonická bezbariérovost

NE

Vstup do prostor Nízkoprahového denního centra je po schodech. Nízkoprahové denní centrum se nachází ve zvýšeném přízemí. 

Název poskytovatele

Armáda spásy v České republice, z.s.

IČ poskytovatele

40613411

Kontaktní údaje na poskytovatele