Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Nízkoprahové denní centrum, Nízkoprahová denní centra (§ 61)

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • dorost (16 – 18 let) - od 18 let
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena pro muže a ženy bez přístřeší starší 18-ti let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby: Umožnit osobám starším 18 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení trávit čas v bezpečném prostředí. Prostřednictvím základního sociálního poradenství uživatele motivujeme a podporujeme k využití návazných služeb a k snížení dopadů rizikového způsobu života.

Cílem Nízkoprahového denního centra je nabídka podpory k posílení dovedností a schopností uživatelů tak, aby se snažili řešit svou nepříznivou sociální situaci.

 

3. Nabízené činnosti

 • Využití návazných služeb (Azylový dům, noclehárna, kontakt s K Centrem, ambulantní, pobytová léčba závislostí atd.)
 • Pomoc při podání žádosti o sociální dávky, podpora s vyřízením.
 • Možnost využít kuchyňský kout pro přípravu vlastní stravy.
 • Nabídka polévky s chlebem.
 • Potravinová pomoc
 • Využít počítač v prostorách NDC k hledání práce, sociálních kontaktů, kontaktů s rodinou apod.
 • Možnost nástupu na veřejnou službu, obecně peospěšné práce 
 • Možnost využití sprchy v prostorách NDC.
 • Možnost praní a sušení prádla v prostorách NDC.
 • Možnost uživateli nabídnout ošacení z šatníku NDC.
 • Zprostředkujeme telefonický kontakt na praktického nebo odborného lékaře. V případě zájmu ze strany uživatele může uživatel bezplatně telefonicky kontaktovat lékaře. V případě potřeby je možnost zajistit doprovod.
 • Řešení konfliktů mezi uživateli služby (rozvoj dovedností a schopností pro zvládání krizí a konfliktů).

4. Specifika služby

 • zařízení není bezbariérové, přesto je možné využít služby s podporou pracovníka centra nebo dle konkrétního individuálního řešení situace
 • respektování pravidel (tolerance alkoholu při příchodu 0,8 promile, zákaz vnášení alkoholu a jiných návykových látek do prostor Nízkoprahového denního centra, dodržování domovního řádu, apod.);

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  09:00-16:00
   Středa  :  09:00-16:00
   Pondělí  :  09:00-16:00
   Čtvrtek  :  09:00-16:00
   Pátek  :  09:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Architektonická bezbariérovost

ANO

Vstup do prostor Nízkoprahového denního centra je po schodech. Nízkoprahové denní centrum se nachází ve zvýšeném přízemí. Nízkoprahové denní centrum je vybaveno hliníkovou skládací plošinou, kterou je možné využít pro případ osoby na invalidním vozíku. Nebo řešit situaci individuálně s pomocí pracovníka NDC. Sociální zázemí není bezbariérové. 

Název poskytovatele

Armáda spásy v České republice, z.s.

IČ poskytovatele

40613411

Kontaktní údaje na poskytovatele