Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Nízkoprahové denní centrum, Nízkoprahová denní centra (§ 61)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • dorost (16 – 18 let) - od 18 let
 • dorost (16 – 18 let) - Od 18 let
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Služba je určena pro muže a ženy bez přístřeší od 18-let, kteří nejsou omezeni v rámci mobility, především chůze na schodech, zařízení není bezbariérové. Omezení v rámci mobility se týká pouze ambulantní formy nízkoprahového denního centra.

Smlouva nemusí být uzavřena, že:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá;

 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá;

 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby Nízkoprahového denního centra

Posláním nízkoprahového denního centra v Šumperku na ulici Jesenická je umožnit osobám od 18 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení trávit čas v bezpečném prostředí. Prostřednictvím základního sociálního poradenství uživatele motivujeme a podporujeme k využití návazných služeb a k snížení dopadů rizikového způsobu života. V rámci terénní formy se snažíme vyhledávat a monitorovat lokality, kde se zdržují osoby bez domova.

Cíl Nízkoprahového denního centra

Cílem Nízkoprahového denního centra je navázat kontakt s lidmi bez domova, jak v běžném prostředí na ulici, tak v budově služby a motivovat je k tomu, aby řešili svou nepříznivou sociální situaci.  

 

3. Nabízené činnosti

 • Využití návazných služeb (Azylový dům, noclehárna, kontakt s K Centrem, ambulantní, pobytová léčba závislostí atd.)
 • Pomoc při podání žádosti o sociální dávky, podpora s vyřízením.
 • Možnost využít kuchyňský kout pro přípravu vlastní stravy.
 • Nabídka polévky s chlebem.
 • Potravinová pomoc
 • Využít počítač v prostorách NDC k hledání práce, sociálních kontaktů, kontaktů s rodinou apod.
 • Možnost nástupu na veřejnou službu, obecně peospěšné práce 
 • Možnost využití sprchy v prostorách NDC.
 • Možnost praní a sušení prádla v prostorách NDC.
 • Možnost uživateli nabídnout ošacení z šatníku NDC.
 • Zprostředkujeme telefonický kontakt na praktického nebo odborného lékaře. V případě zájmu ze strany uživatele může uživatel bezplatně telefonicky kontaktovat lékaře. V případě potřeby je možnost zajistit doprovod.
 • Sociální práce v přirozeném prostředí uživatelů (terénní forma služby).

4. Specifika služby

 • zařízení není bezbariérové,
 • respektování pravidel (tolerance alkoholu při příchodu 0,8 promile, zákaz vnášení alkoholu a jiných návykových látek do prostor Nízkoprahového denního centra, dodržování domovního řádu, apod.);

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
 •  
 • Ambulantní
  • Úterý  :  09:00-16:00
   Středa  :  09:00-16:00
   Čtvrtek  :  09:00-16:00
   Pátek  :  09:00-16:00
   Pondělí  :  09:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM

CENÍK

HRAZENÉ SLUŽBY PRO UŽIVATELE

Druh poplatku

 • Pračka se sušičkou (včetně pracího prášku) 20,- Kč  pro uživatele služby  (1x / měsíc = pračka zdarma)
 • Káva (odměrka)  5,- Kč  pro uživatele služby

 

Platnost od 1.7 2021

Architektonická bezbariérovost

NE

Vstup do prostor Nízkoprahového denního centra je po schodech. Nízkoprahové denní centrum se nachází ve zvýšeném přízemí. 

Název poskytovatele

Armáda spásy v České republice, z.s.

IČ poskytovatele

40613411

Kontaktní údaje na poskytovatele