Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Může být poskytnuta pobytová sociální služba osobě, která nemá dostatečný příjem na zaplacení plné úhrady?

Samozřejmě může. Zákon o sociálních službách na tuto situaci pamatuje a určuje, že osobě po zaplacení úhrady za pobyt a stravu musí zůstat alespoň 15% z jejího pravidelného příjmu.Klient s nízkými příjmy tedy platí tzv. sníženou úhradu. V tomto případě se může poskytovatel dohodnout na spoluúčasti na placení úhrady s jinými osobami, nejčastěji to bývají příbuzní klienta. Tato spoluúčast je dobrovolná. Otázky a odpovědi budou průběžně zveřejňovány.

Jsem v nepříznivé životní situaci a nevím na jakou službu se obrátit – co mám dělat?

Neváhejte se obrátit na pracovníky místně příslušného Odboru sociálních věcí. Adresy a kontakty naleznete na stránce Kde mi poradí, která je součástí Katalogu sociálních služeb

Dále se můžete obrátit na jakéhokoliv poskytovatele sociálních služeb, neboť ten je ze zákona povinnen Vám bezplatně poskytnout tzv. základní poradenství. Měl by Vám poradit, na jakou konkrétní služby byste se mohl obrátit.

Kam se mohu vyjádřit k procesu komunitního plánování sociálních služeb?

Podněty a připomínky k procesu plánování sociálních služeb můžete posílat také poštou na adresu územně příslušného odboru sociálních věcí nebo koordinátorům komunitního plánování.

Podněty a připomínky je též možno podat na podatelně Krajského úřadu Olomouckého kraje s označením „komunitní plánování".

Kdo je poskytovatel sociální služby?

Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je uživatel sociální služby?

Uživatelem sociální služby může být kdokoliv, kdo vstoupí do smluvního vztahu s poskytovatelem sociální služby, jehož obsahem je zabezpečení činností, které popisuje zákon o sociálních službách.

Kolik a jak budu za službu platit?

Přesné ceny naleznete v platných sazebnících konkrétních služeb. V těchto dokumentech naleznete i možný způsob platby. Některé sociální služby jsou poskytovány bezplatně – tato skutečnost je uvedena mj. v Katalogu sociálních služeb Olomouckého kraje, kde jsou uvedeny i sazebníky jednotlivých služeb. 

Máte jiný dotaz, který jste zde nenašli? Jsme připraveni Vaše dotazy zodpovědět.