Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Mgr. Zuzana Hrobařová

tel.: 585 508 244

e-mail: z.hrobarova@olkraj.cz

 

Mgr. et Mgr. Jan Zelinka

tel.: 585 508 485

e-mail: j.zelinka@olkraj.cz

 

 

 

 

Projekt „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005690, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost.