Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj

http://www.olkraj.cz

 

Základní informace o sociálních službách pro sluchově postižené osoby.

https://vimeo.com/cpkpstc

 

Střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji

http://www.olkraj.cz/strednedobe-planovani-socialnich-sluzeb-cl-288.html

 

Finanční zajištění sociálních služeb

http://www.olkraj.cz/financni-zajisteni-socialnich-sluzeb-cl-287.html


Koncepce podpory rozvoje paliativní péče v Olomouckém kraji

https://www.olkraj.cz/zok/17-09-18/051/Files/Priloha1.pdf

 

Kontakty na pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje

http://www.kr-olomoucky.cz/telefonni-seznam-7.html

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

http://www.mpsv.cz/cs/

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb

http://iregistr.mpsv.cz/

 

Krajská pobočka úřadu práce v Olomouci

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/olomouc

 

Probační a mediační služba ČR

https://www.pmscr.cz/

 

Kontakty na sociální odbory obcí s rozšířenou působností (ORP) na území Olomouckého kraje

 

Hranice

https://www.mesto-hranice.cz/clanky/odbor-socialnich-veci

 

Jeseník

https://www.jesenik.org/odbory-meu/5-odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi.html

 

Konice

http://www.konice.cz/odbor-socialnich-veci/os-1024/p1=2217

 

Lipník nad Bečvou

https://www.mesto-lipnik.cz/odbor%2Dsocialnich%2Dveci%2Da%2Dzdravotnictvi%2Dsz/ds-1097/p1=2264

 

Litovel

http://www.litovel.eu/cs/urad/mestsky-urad-litovel/odbory-uradu/odbor-socialni-a-spravni.html

 

Mohelnice

http://www.mu-mohelnice.cz/odbor-socialnich-veci/os-3688/p1=78442

 

Olomouc

http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/odbor

 

Prostějov

https://www.prostejov.eu/cs/obcan/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/

 

Přerov

http://prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-a-skolstvi/

 

Šternberk

http://www.sternberk.eu/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-socialnich-veci/zamestnanci.html

 

Šumperk

http://www.sumperk.cz/cs/sprava-mesta/odbory-mestskeho-uradu/odbor-socialnich-veci.html

 

Uničov

http://www.unicov.cz/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/os-1026/p1=13456

 

Zábřeh

http://zabreh.cz/socialni%2Doblast%2Da%2Dzdravotnictvi/ds-1419/p1=2929