Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Práce s klienty v konfliktu se zákonem, Odborné sociální poradenství (§ 37)

Forma sociální služby

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • pachatelé trestné činnosti
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8003700
 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Adresa: Opletalova 364/1,77900 Olomouc
 • Telefon: 775868568
 • E-mail: bohanesova@podaneruce.cz
 • Web: www.podaneruce.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytována osobám od 15 let, které se v důsledku návykového chování dostaly do konfliktu se zákonem a momentálně pobývají na svobodě, nachází se ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo jsou z vězení propouštěni. Dále rodinným příslušníkům, osobám blízkým a těm, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi. Konfliktem se zákonem se rozumí zahájení či průběh občansko-právního řízení, pracovně-právní vztahy, přestupkové řízení, alternativní tresty, odsouzení k výkonu trestu odnětí svobody či soudně nařízená léčba. Cílovou skupinou jsou také osoby propuštěny z vazebního stíhání či z výkonu trestu odnětí svobody.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je poskytování odborného sociálního poradenství lidem, kteří jsou, nebo mohou být, v souvislosti s návykovým chováním vystaveni konfliktu se zákonem, jsou vyšetřováni na svobodě, pobývají na vazbě či ve vězení nebo již byli z výkonu trestu odnětí svobody propuštěni.

Služba je zaměřena na zvyšování informovanosti v oblastech závislostí, sociálního zabezpečení a podpory v oblasti základního právního a dluhového povědomí. Dále usiluje o neprohlubování tíživé životní situace uživatelů služby, o motivaci ke změně životního stylu a usnadnění návratu do běžného života.

Služby jsou určeny také rodinným příslušníkům a osobám blízkým uživatelů služby Práce s klienty v konfliktu se zákonem.

Cíle služby:

 • Navázání kontaktu a spolupráce s uživateli v předrozsudkové fázi, ve vazbě, výkonu trestu odnětí svobody a po jeho výstupu.
 • Zvýšení sociálně – právního povědomí u uživatelů služby.
 • Zvýšení informovanosti o institucích, které mohou sehrávat roli v aktuální situaci uživatele služby a navázání aktivní spolupráce s nimi (soudy, Policie, atd.).
 • Stabilizace životní situace uživatele služby s důrazem na další neprohlubování tíživé situace.
 • Příprava na výstup z vězení či vazby
 • Spolupráce s rodinnými příslušníky a blízkými uživatelů naší služby

 

3. Nabízené činnosti

individuální poradenství - hledání vhodných řešení životních situací aktuální informace z oblasti právní, trestně-právní, sociální, zdravotní, drogové, dluhové, ... pomoc a podpora v krizových situacích psychická podpora, podpora v abstinenci pomoc při jednání s úřady, policií, soudy, PMS, kurátory, exekutory atd. asistenční služba a doprovod bezplatné využití telefonu a internetu individuální poradenství pro rodiče klientů a osoby blízké odkaz, zprostředkování kontaktu s léčebnou nebo jinou institucí korespondenční kontakt - dopisování s klienty ve vězení zprostředkování hygienických balíčků a ošacení pomoc v přípravě na propuštění z vězení nácvik komunikačních schopností a sociálních dovedností skupinové aktivity služba

4. Specifika služby

Street-paper: koordinujeme distribuci časopisu Nový prostor na území města Olomouc

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  18:00-20:00
   Úterý  :  08:00-12:00
   Čtvrtek  :  08:00-12:00
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  09:00-16:00
   Úterý  :  09:00-16:00
   Čtvrtek  :  13:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Společnost Podané ruce o.p.s.

IČ poskytovatele

60557621

Kontaktní údaje na poskytovatele