Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Nízkoprahové denní centrum Lorenc, Nízkoprahová denní centra (§ 61)

Forma sociální služby

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3793136
 • Druh služby: Nízkoprahová denní centra (§ 61)
 • Adresa: U Bečvy 904/1,75002 Přerov
 • Telefon: 731 818 874
 • E-mail: ndc@prerov.charita.cz
 • Web: www.prerov.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám ve věku nad 18 let, které se ocitli bez přístřeší nebo jsou ohroženi ztrátou domova.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Nizkoprahové denní centrum se věnuje osobám, které se ocitli bez přístřeší nebo jim hrozí ztráta domova. NDC pomáhá se zajištěním základních životních potřeb (poskytnutí hygienického zázemí, zázemí pro přípravu stravy, potravinového servisu, zázemí pro odpočinek) a prostřednictvím poradenství pomáhá NDC s orientací na úřadech, hledání bydlení a zaměstnání.

3. Nabízené činnosti

Ambulantní forma Nízkoprahového denního centra umožňuje celkovou hygienu těla, popř. pomoc při osobní hygieně, vytváří podmínky pro přípravu stravy či pomáhá při vyřizování osobních záležitostí jako např. doprovod klienta  na úřady, k lékaři a do dalších sociálních a veřejně dostupných služeb. Služba může zahrnovat také pomoc při jednání s těmito institucemi a pomoc s orientací ve způsobu jejich fungování. Doprovod je součástí individuálního plánu a navazuje na sociální práci, kterou s klientem dělá sociální pracovník. Klient Nízkoprahového denního centra může využít telefon či internet v případě, kdy to povede k řešení jeho nepříznivé sociální situace, zejména k jednání o zaměstnání, ubytování a řešení závazků klienta. V Nízkoprahovém denním centru nalezne klient pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Terénní forma Nízkoprahového denního centra Lorenc poskytuje pomoc při osobní hygieně,  při zajištění stravy a při vyřizování běžných záležitostí. Pomáhá při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podporuje klienta při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

4. Specifika služby

V Nízkoprahovém denním centru Lorenc se klienti řídí základními dohodnutými pravidly. Jsou zde zakázány jakékoli agresivní projevy či donášení zbraní a klient dodržuje základní hygienické návyky. V prostorách Nízkoprahového denního centra se nekouří a zakazuje se užívat či předávat jakékoliv nelegální drogy a alkohol. Pokud klient navštíví Nízkoprahové denní centrum ve stavu, který vylučuje jakoukoliv komunikaci s ním, není mu umožněn přístup do služby. Ve službě je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat či přivlastňovat si jakýkoliv majetek. Pokud klient poruší některé z těchto pravidel, je mu uložena sankce za porušení pravidel v souladu s vnitřními předpisy ve službě.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  9:00-12:00
   Úterý  :  9:00-12:00
 •  
 • Ambulantní
  • Pátek  :  8:00-15:00
   Sobota  :  9:00-12:00
   Středa  :  8:00-16:00
   Čtvrtek  :  8:00-15:00
   Pondělí  :  8:00-16:00
   Úterý  :  8:00-15:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Přerov

IČ poskytovatele

45180270

Kontaktní údaje na poskytovatele