Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Přehled vyhledaných služeb

Azylový dům pro matky s dětmi

 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Pobytová:

Aktivační centrum - Jsme tady

 • Druh služby: Centra denních služeb (§ 45)
 • Ambulantní:

Denní stacionář

 • Druh služby: Denní stacionáře (§ 46)
 • Ambulantní:

Denní stacionář

 • Druh služby: Denní stacionáře (§ 46)
 • Ambulantní:

Domov pro seniory

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Domov Alzheimer Přerov z.ú.

 • Druh služby: Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
 • Pobytová:

Domov pro seniory

 • Druh služby: Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
 • Pobytová:

Intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím

 • Druh služby: Intervenční centra (§ 60a)
 • Ambulantní:

Kontaktní a krizové centrum KAPPA

 • Druh služby: Kontaktní centra (§ 59)
 • Ambulantní:

Nízkoprahové denní centrum Lorenc

 • Druh služby: Nízkoprahová denní centra (§ 61)
 • Ambulantní: