Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Azylový dům pro matky s dětmi, Azylové domy (§ 57)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby v krizi
 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytována zletilým ženám s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v případě nezaopatřenosti do 26 let) a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, které chtějí svou situaci aktivně řešit a jsou nezávislé na fyzické pomoci druhých.

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:

 • Zájemce o poskytnutí služby nespadá do cílové skupiny.
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.
 • Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
 • Během předchozího pobytu byla zájemci ukončena služba z důvodu hrubého porušení Domovního řádu a zájemce žádá o uzavření nové smlouvy v době kratší než 6 měsíců od ukončení služby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Azylový dům pro matky s dětmi umožňuje překlenutí nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení těhotným ženám a matkám (příp. zákonným zástupcům) s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v případě nezaopatřenosti do 26 let), které chtějí svou situaci aktivně řešit. Cílem poskytované služby je stabilizace sociální situace uživatelek a jejich osamostatnění do té míry, aby již tuto službu nemusely využívat.

 

3. Nabízené činnosti

Poskytování ubytování, sociální poradenství, pomoc při hledání samostatného bydlení a zaměstnání, posilování pozitivních rodinných vazeb a výchovných vztahů, získání návyku racionálního hospodaření s finančními prostředky, volnočasové aktivity, pastorační služby pro zájemce.

4. Specifika služby

Nepřetržitý provoz Kapacita 80 lůžek (24 uživatelek + 56 dětí)

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Platba za ubytování: těhotná žena - 90,- Kč/den matka + 1 dítě - 140,- Kč/den matka + 2 děti - 190,- Kč/den matka + 3 děti - 240,- Kč/den matka + 4 děti - 290,- Kč/den matka + 5 dětí - 340,- Kč/den Praní 20,- Kč Praní 15,- Kč (bez poskytnutí pracího prášku) Možnost využívání vlastních elektrospotřebičů za úhradu

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Armáda spásy v České republice, z.s.

IČ poskytovatele

40613411

Kontaktní údaje na poskytovatele