Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Aktivační centrum - Jsme tady, Centra denních služeb (§ 45)

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zrakovým postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let) - do 40 let
 • dorost (16 – 18 let)
 • starší děti (11 – 15 let) - od 14 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5002960
 • Druh služby: Centra denních služeb (§ 45)
 • Adresa: Sokolská 520/26,75002 Přerov
 • Telefon: 721072744, 601500601
 • E-mail: info@jsmetady.cz
 • Web: www.jsmetady.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Jsme tady, o.p.s. poskytuje ambulantní sociální službu (centrum denních služeb) dětem a mladým dospělým s tělesným a zrakovým postižením ve věku od 14 do 40 let. Jejich tělesné postižení je nejčastěji způsobeno těžkým poškozením centrální nervové soustavy v důsledku dětské mozkové obrny. K tomuto těžkému tělesnému postižení je často přidruženo postižení zrakové (krátkozrakost a částečná nebo i úplná slepota), komunikační a také mentální. Naprostá většina uživatelů je v nejtěžším stupni závislosti a je zcela upoutána na invalidní vozík. Služba je poskytována v bezbariérovém prostoru a je dobře dostupná i městskou hromadnou dopravou.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Prostřednictvím služby chceme uživatelům dle jejich individuálních přání, požadavků a schopností poskytnout možnost aktivního, plnohodnotného a kvalitního využití času v kolektivu vrstevníků a dalších osob v rámci integrace do společnosti (předcházení sociální izolace), možnost uchovat a zlepšovat individuální schopnosti a dovednosti v rámci činností, především sebeobslužných. Praxe nám ukázala nutnost zaměřit se na zrakové a komunikační vady. Probíhá u nás výuka počítačů a dostupných informačních a komunikačních technologií pro nevidomé.

3. Nabízené činnosti

Aktivační centrum - Jsme tady poskytuje následující základní činnosti:

- základní sociální poradenství

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- pomoc při zajištění stravy

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Posláním organizace je pomoc při zajišťování celoživotního rozvoje osob s tělesným a zrakovým postižením. Cílem je pak pomoc při zajišťování integrace těchto osob do vzdělávacích institucí a do pracovních procesů a pomoc při zdokonalování jejich dovedností a upevňování již získaných znalostí a zkušeností.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  08:00-15:00
   Pondělí  :  08:00-15:00
   Pátek  :  08:00-15:00
   Středa  :  08:00-15:00
   Čtvrtek  :  08:00-15:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

70,- Kč/hod. 0.– I.stupeň

70,- Kč/hod. II.stupeň

80,- Kč/hod. III. stupeň

90,- Kč/hod. IV.stupeň

Fakultativní činnost

ANO

Na žádost uživatele poskytovatel zajistí:

- canisterapii

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Jsme tady,o.p.s.

IČ poskytovatele

28553187

Kontaktní údaje na poskytovatele