Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Denní stacionář, Denní stacionáře (§ 46)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • senioři
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • starší děti (11 – 15 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladší děti (7 –10 let) - od 8 let věku
 • dorost (16 – 18 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6433547
 • Druh služby: Denní stacionáře (§ 46)
 • Adresa: Purkyňova 2715/16,75002 Přerov
 • Telefon: 581210669
 • E-mail: palenikova@ssmp.cz
 • Web: www.ssmp.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

osobám s mentálním postižením ve věku od 8 let s neomezenou horní věkovou hranicí

osobám s kombinovaným postižením ve věku od 8 let s neomezenou horní věkovou hranicí

seniorům od 65 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním denního stacionáře je zajistit osobám s mentálním, kombinovaným postižením a seniorům rozvoj jejich samostatnosti, schopností a dovedností, které jim umožní žít normálním způsobem života ve společnosti.

Cíle zařízení:

- kvalitní poskytování služeb, které vychází ze specifických potřeb a přání uživatelů,

- zajištění nabídky činností uživatelům, umožňující jejich osobnostní, fyzický, psychický i sociální rozvoj,

- zlepšení kvality života jedinců s těžkým mentálním a kombinovaným postižením,

- podporování procesu života v přirozeném sociálním prostředí osob s mentálním, kombinovaným postižením a seniorům s částečnou mobilitou,

- přispívání k řešení problémů každodenního života sociálním poradenstvím, poskytování podpory při řešení nepříznivé sociální situace.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti denního stacionáře:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) poskytnutí stravy

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

f) sociálně terapeutické činnosti

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Základní sociální poradenství

4. Specifika služby

Okamžitá kapacita služby je 30 osob (z toho kapacita pro seniory je maximálně 6 osob).

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  05:30-15:15  -  pracovní dny
   Úterý  :  05:30-15:15  -  pracovní dny
   Středa  :  05:30-15:15  -  pracovní dny
   Čtvrtek  :  05:30-15:15  -  pracovní dny
   Pátek  :  05:30-15:15  -  pracovní dny
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální schválené "Úhrady za sociální službu denního stacionáře" jsou zveřejněny na internetových stránkách organizace viz. odkaz.

https://www.ssmp.cz/uhrady-sluzeb-dp.html

Fakultativní činnost

ANO

dohled nad požitím léků

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Sociální služby města Přerova, p.o.

IČ poskytovatele

49558854

Kontaktní údaje na poskytovatele