Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím, Intervenční centra (§ 60a)

Forma sociální služby

Ambulantní / Terénní:

Komu je služba určena

 • oběti domácího násilí

Věkové skupiny

 • dorost (16 – 18 let) - 4
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let) - 81
 • Senioři (od 65 let)
 • Bez omezení věku / věk nezjištěn
 • starší senioři (nad 80 let) - 3
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Senioři (od 65 let) - 16
 • dorost (16 – 18 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - 13
 • mladší senioři (65 – 80 let) - 13
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Dukelská 436/15,79001 Jeseník
 • Adresa: Velká Dlážka 541/44,75002 Přerov
 • Adresa: Bezručovo nám. 474/9,79601 Prostějov
 • Adresa: Palackého 3040/2,78701 Šumperk

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena pro osoby ohrožené násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí (dále jen ohrožené osoby).Cílová skupina sociální služby intervenční centra:

1.         osoby ohrožené násilným chováním osoby vykázané Policií České republiky,

2.         osoby ohrožené domácím násilím, které požádaly o pomoc intervenční centrum –tzv. nízkoprahoví uživatelé,

3.         osoby ohrožené nebezpečným pronásledováním ze strany bývalých partnerů, blízkých osob atp. v souvislosti s domácím násilím

Věková struktura cílové skupiny:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociální služby intervenční centra je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím a dále osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím. Cílem činností je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou na území Olomouckého kraje. 

Cíle služby:

 • Pomoc při zajištění bezpečí ohroženým osobám.
 • Stabilizace psychického stavu a sociální situace ohrožených osob.
 • Pomoc uživatelům řešit jejich krizovou životní situaci a vrátit se k životu bez násilí.
 • Aktivizace uživatelů směřující k realizaci dalších kroků vedoucích k vyřešení jejich situace vlastními silami, s využitím jejich přirozeného sociálního prostředí (např. rodina, přátelé aj.) a sítě místních a regionálních institucí.
 • Zvýšení povědomí laické i odborné veřejnosti o problematice domácího násilí (prostřednictvím přednáškové činnosti, účasti na konferencích, mediálních výstupů atd.).
 • Prohlubování a upevňování mezioborové spolupráce s institucemi, které se mohou na řešení problematiky domácího násilí podílet (oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Policie ČR, přestupkové komise, soudy, azylové domy atd.).

3. Nabízené činnosti

Služba intervenční centra poskytuje tyto základní činnosti:

a)sociálně terapeutické činnosti (krizová intervence, konzultace s psychologem, konzultacese sociální pracovnicí)

b)pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (konzultace s právníkem).

Součástí služby je také zajištění mezioborové spolupráce a vzájemné informovanosti zejména mezi intervenčním centrem a poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí a útvary Policie ČR.

 

4. Specifika služby

Sociální služba intervenční centra je určena také lidem, kteří hledají informace o možnostech pomoci ohroženým osobám ze svého okolí (tzv. zachránci – např. příbuzní, přátelé, spolupracovníci apod.). Pracovníci Intervenčního centra Olomouc jim poskytnou požadované informace v rámci základního sociálního poradenství. Služba není určena pro osoby, které nejsou ohroženy domácím násilím nebo nebezpečným pronásledováním ze strany bývalých partnerů, blízkých osob atp. v souvislosti s domácím násilím a osobám násilným.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  08:00-15:00
   Pondělí  :  08:00-17:00  -  O svátcích a víkendech v pohotovostním režimu.
   Pátek  :  08:00-15:00
   Středa  :  08:00-17:00
   Čtvrtek  :  08:00-15:00
 •  
 • Terénní
  • Úterý  :  08:00-15:00
   Pondělí  :  08:00-17:00  -  O svátcích a víkendech v pohotovostním režimu.
   Pátek  :  08:00-15:00
   Středa  :  08:00-17:00
   Čtvrtek  :  08:00-15:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je bezplatná.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75004437

Kontaktní údaje na poskytovatele