Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Přehled vyhledaných služeb

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Pobytová

Centrum pro osoby s mentálním postižením Pomněnka

 • Druh služby: Centra denních služeb (§ 45)
 • Ambulantní

Chráněné bydlení

 • Druh služby: Chráněné bydlení (§ 51)
 • Pobytová

Denní stacionář DC 90

 • Druh služby: Denní stacionáře (§ 46)
 • Ambulantní

Stacionář Jasněnka

 • Druh služby: Denní stacionáře (§ 46)
 • Ambulantní

Domov důchodců

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová

Noclehárna

 • Druh služby: Noclehárny (§ 63)
 • Ambulantní

Charita Zábřeh - Občanská poradna

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní

Sociálně právní poradenství pro zrakově postižené občany - Přerov

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní

Sociálně právní poradenství pro zrakově postižené občany SONS ČR

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní