Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov důchodců, Domovy pro seniory (§ 49)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

  • senioři

Věkové skupiny

  • Senioři (od 65 let) - od 55-ti let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

Domov důchodců poskytuje nepřetržitou celodenní péči o uživatele, zejména: - poskytování ubytování a úklidu pokojů, jakož i praní, žehlení ... - zajišťování a podávání celodenní stravy, - poskytování základního sociálního poradenství, - zajištění lékařské péče pro uživatele, - poskytování ošetřovatelské péče pokud je potřebná, - poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - poskytování pomoci při osobní hygieně, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - zprostředkování požadovaných služeb (kadeřnictví, pedikúra, masáže ...) - vytváření podmínek pro kulturní, zájmové, aktivizační činnosti uživatelům, - poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů - vytváření a realizace individuálních plánů jednotlivých uživatelů - poskytování fakultativních služeb dle zájmu uživatelů a možností poskytovatele.

4. Specifika služby

* Principy, na kterých je postavena sociální služba - personál dodržuje Listinu základních práv a svobod,respektuje vůli, svobodu volby, důstojnost, soukromí a další práva uživatelů, - jsou stanovena jasná pravidla při poskytování sociálních služeb, - jsou zachovány rovné podmínky a přístupy pro všechny uživatele, * Podporou soběstačnosti : - uchovat co možná nejdéle fyzické i psychické schopnosti, - uspokojovat individuální biopsychosociální potřeby, - zajistit pocit bezpečí, - udržet přirozené vztahy a kontakty s rodinou, přáteli a vrstevníky, * Kapacita domova : - 40 lůžek - ubytování v 1 a 2-lůžkových pokojích

Časový rozsah poskytování služeb

  • Pobytová
    • Nepřetržitě
  •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA
Úhrada za službu = měsíční, splatnost úhrady je zálohová a musí být uhrazena nejpozději do konce příslušného měsíce. Uživatel má možnost provádět platbu úhrady takto: - hromadným výplatním seznamem ČSSZ - trvalým příkazem z účtu uživatele - hotově do pokladny domova - případně jiným způsobem po dohodě s vedením domova Se zůstatkem z důchodu (minimálně 15%) může být naloženo podle přání uživatele takto: - zůstatek je vyplacen přímo do rukou uživatele (osobní převzetí na podpis) - zůstatek je uložen na osobní konto uživatele, ze kterého může provádět osobní výběry dle potřeby - zůstatek je možno uložit na vkladní knížku nebo na účet uživatelem určeného peněžního ústavu

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domov důchodců

IČ poskytovatele

64095771

Kontaktní údaje na poskytovatele