Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Odborná poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek, Odborné sociální poradenství (§ 37)

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku / věk nezjištěn - poradenství poskytujeme osobám od 15-ti let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou poradny jsou osoby s tělesným postižením (příp.omezením) nebo osoby s tělesným postižením v kombinaci s jiným zdravotním handicapem (lehké mentální postižení, chronické či duševní onemocnění), jejich rodinní příslušníci, dále lidé žijící ve společné domácnosti s těmito osobami a všichni, kteří potřebují získat informace zejména z oblasti problematiky tělesně postižených (tzn. široká veřejnost). Cílovou skupinou jsou osoby starší 15-ti let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním poradny v Trendu vozíčkářů, jejíž součástí je půjčovna kompenzačních pomůcek, je napomáhat v řešení nepříznivé situace občanům se zdravotním postižením. Odbornou radou, poskytováním informací a potřebnou dopomocí pomáháme při prosazování práv a oprávněných zájmů zdravotně postižených v rámci celé republiky. Prostřednictvím psychologického poradenství poskytujeme odbornou podporu v řešení problémů. Poradenství v oblasti sexuality osob se zdravotním postižením má pomoci se zorientovat v této problematice s důrazem na možná řešení s ohledem na fyzický handicap. Hlavním cílem služby v oblasti sociálního poradenství je umožnit zejména lidem s tělesným postižením (příp. v kombinaci s jiným handicapem), kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, aby se prostřednictvím poskytnutých informací lépe orientovali ve svých nárocích, právech
a možnostech další pomoci a tím vyřešili či zlepšili svoji sociální situaci. Psychologické poradenství má za cíl pomoci vyrovnat se se zátěžovou situací, podpořit pozitivní sebehodnocení, harmonizovat osobní seberozvoj a nalézt vhodné zvládací strategie.

3. Nabízené činnosti

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb, b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; - poskytování informací a rad z oblasti sociálních dávek, sociálních služeb, kompenzačních pomůcek, možnosti péče o člena rodiny, bezbariérového ubytování, cestování, bydlení, sportu, vzdělávání, zaměstnání a jiné; c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. - poskytování asistence při jednání s úřady (vyjednávání a doprovázení): - poskytování aktivní pomoci (sepisování dokumentů, žádostí, odvolání, aj.) V půjčovně kompenzačních pomůcek je možné si za poplatek vypůjčit mechanický invalidní vozík, hydraulický zvedák pojízdný, hydraulický zvedák do vany, schodolez.

4. Specifika služby

Poradenství nebude poskytnuto osobám (příp. s nimi bude jednání ukončeno), které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a v důsledku toho nerespektují pravidla a podmínky pro využívány služby, i přesto že spadají do cílové skupiny uživatelů. Dále se toto pravidlo vztahuje k osobám, které svým chováním ohrožují nebo se jinak nevhodně chovají k pracovníkovi poradny či organizace a dalším uživatelům služby (např. slovní a fyzická hrubost, ničení majetku).

Kontaktní hodiny sociálního poradenství:  Pondělí       8:00 – 12:00   13:00 - 15:00, středa        8:00 – 12:00    14:00 – 17:00

Kontaktní hodiny půjčovny kompenzačních pomůcek: Pondělí   8:00 –12:00, středa 8:00 – 12:00    14:00 – 17:00, čtvrtek 8:00 – 12:00

      Kontaktní hodiny psychologického poradenství a poradenství v oblasti sexuality:

                 Psychologické poradenství: Středa po předchozí domluvě
                 Poradenství v oblasti sexuality: Po předchozí domluvě

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  08:00-17:00  -  polední přestávka 12:00-14:00
   Pondělí  :  08:00-15:00  -  polední přestávka 12:00-13:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Cena za poskytování služby sociálně-právního poradenství Poradenství je poskytována bezplatně. Výjimku tvoří poplatek za zapůjčení kompenzační pomůcky dle platného ceníku. (http://www.trendvozickaru.cz/socialni-sluzby/pujcovna-kompenzacnich-pomucek)

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

IČ poskytovatele

61984680

Kontaktní údaje na poskytovatele