Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Noclehárna, Noclehárny (§ 63)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Děti do předškolního věku (0 - 6 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4845070
 • Druh služby: Noclehárny (§ 63)
 • Adresa: Malé Novosady 406,78391 Uničov
 • Telefon: Lenka Jořenková
 • E-mail: azyldum@unicov.cz
 • Web: www.cssunicov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Ambulantní sociální služba noclehárna je určena pro muže a ženy bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci. Služba umožňuje poskytnutí noclehu, podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí sociálního poradenství vedoucího k sociálnímu začlenění. Služba je určena pro muže a ženy od 18 do 80 roků, kteří zvládnou osobní úkony a povinnosti dané služby. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním noclehárny je poskytnout pomoc mužům a ženám bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci, a to poskytnutím noclehu, podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí sociálního poradenství vedoucího k sociálnímu začlenění.

Cílem ambulantní služby je pomáhat klientům při řešení krizové situace – poskytnutí základního sociálního poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomáhat klientům při uspokojování základních životních potřeb (poskytnutí noclehu, zajištění podmínek pro osobní hygienu), pomáhat klientům, aby byli schopni řešit samostatně své vzniklé problémy a stali se tak nezávislými na systému pomoci, dodržovat lidská práva, respektovat osobnost každého klienta, podporovat klienty při hledání bydlení, poskytnutí podmínek pro vyprání osobního prádla.

Služba se řídí těmito zásadami: respektujeme a uplatňujeme právo klientů podílet se na plánování a průběhu sociální služby, která mu je poskytována, podporujeme individuální přístup ke všem klientům, bezodkladně reagujeme na vzniklé situace a změny, které nastanou při poskytování sociálních služeb, spolupracujeme s dalšími sociálními i veřejnými službami, služby poskytují pracovníci, kteří se průběžně vzdělávají.

3. Nabízené činnosti

Služba noclehárna poskytuje služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhlášky č. 505/2006 Sb. Nabídka základních činností: - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ( zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny, zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla) - poskytnutí přenocování (přenocování, úklid, výměna ložního prádla). 

Noclehárna se nachází v ulici Malé Novosady 406 v Uničově. Noclehárna je poskytována mužům a ženám, k poskytování služby je vyčleněn jeden šestilůžkový pokoj pro muže a jeden čtyřlůžkový pokoj pro ženy v prostorách azylového domu.

Klienti mají k dispozici sprchy, umyvadlo, WC, lůžko, uzamykatelnou skříň. Mohou si vyprat v automatické pračce prádlo. K sušení prádla je určen vnitřní, venkovní sušák na prádlo a také sušička. Noclehárna v Uničově se nemůže řadit mezi bezbariérová zařízení. Pracovníci denně provádí dohled nad úklidem, aby byly omezeny důvody k výskytu nákaz a dalších nežádoucích jevů. Postupy jsou uvedeny v provozním řádu hygienickém.

4. Specifika služby

Služba je poskytována dle metodik, vnitřních pravidel služby s individuálním přístupem.

Pravidla pro ukončení služby: klient může ukončit službu bez udání důvodu, k ukončení poskytování sociální služby může dojít v případě ukončení činnosti organizace z důvodů provozních nebo finančních, nebo jestliže klient hrubě nebo opakovaně porušuje provozní řád nebo vnitřní pravidla zařízení (vyhrožování, agresivita, fyzické napadení, krádež, donášení, přechovávání a konzumace alkoholu, omamných a psychotropních látek apod.), nebo neuhradí úhrady za poskytování sociální služby.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Neděle  :  18:00-09:00
   Pátek  :  18:00-09:00
   Sobota  :  18:00-09:00
   Úterý  :  18:00-09:00
   Středa  :  18:00-09:00
   Čtvrtek  :  18:00-09:00
   Pondělí  :  18:00-09:00  -  služba je poskytována v časových intervalech
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba noclehárna je hrazena dle platného ceníku. Služby lze hradit v hotovosti nebo bezhotovostně na účet organizace. Základní činnosti: - ubytovaná osoba 60,- Kč/noc.

Fakultativní činnost

ANO

Dle aktuálního ceníku se poskytují tyto fakultativní služby: použití pračky, použití sušičky, zapůjčení ručníku, počítač s internetem, telefon, kopírování.

Architektonická bezbariérovost

NE

Budova noclehárny se nachází ve společném prostoru azylového domu pro muže a ženy, budova je bariérová, vnitřní prostror členitý bez jednotné rovné plochy, v budově jsou schody, není výtah.

Název poskytovatele

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75123240

Kontaktní údaje na poskytovatele