Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Centrum pro osoby s mentálním postižením Pomněnka, Centra denních služeb (§ 45)

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let) - Věk při nástupu do služby nesmí přesáhnout 40 let
 • dorost (16 – 18 let) - Od 18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8228310
 • Druh služby: Centra denních služeb (§ 45)
 • Adresa: Šumavská 1914/11,78701 Šumperk
 • Telefon: 732876022
 • E-mail: l.ruta@csspomnenka.cz
 • Web: www.csspomnenka.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 18 - 64 let (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby věk 40 let).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání: Připravovat osoby s mentálním postižením na život ve společnosti s co nejmenší mírou podpory.

Cíl: Rozvíjet nové a udržovat osvojené rozumové schopnosti, motorické, komunikační a sociální dovednosti osob s mentálním postižením.

3. Nabízené činnosti

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - zajišťujeme uživatelům svačiny a obědy. Mohou se stravovat i z vlastních zásob. c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – práce v dílnách, rozvoj rozumových, komunikačních a soc. dovedností. d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – podpora při začleňování do společnosti. e) sociálně terapeutické činnosti - pedagogicko-psychologické ježdění na koni, hudební činnosti s prvky muzikoterapie, výtvarné činnosti s prvky arteterapie, individuální rozhovory za účelem nácviku řešení jejich soc. situace. Mohou navštěvovat perličkovou lázeň nebo relaxovat ve stimulační místnosti Snoezelen. f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - Uživatelé jsou podporovaní, aby uměli hájit svá práva a řešit svoje osobní záležitosti. V rámci ind. plánování se učí řešit svou sociální situaci. Na komunitách s

4. Specifika služby

Centrum Pomněnka je centrem denních služeb pro osoby s mentálním postižením. Své ambulantní služby poskytujeme od roku 1997. Od roku 2012 provozujeme specializované oddělení pro osoby s těžkým stupněm mentálního postižení. Uživatelům jsou nabízeny základní činnosti dle §45, zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Uživatelé se mohou věnovat rukodělným pracím v keramické, šicí a pracovní dílně. Upevňují a rozvíjejí své rozumové schopnosti pří vzdělávacích aktivitách a v osobnostní výchově. Pracují na PC, diskutují nad vzdělávacími pořady. Řešením modelových situací se učí zvládat různé životní problémy. V září r. 2018 jsme otevřeli oddělení pro osoby s PAS. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  07:00-16:00
   Čtvrtek  :  07:00-16:00
   Pátek  :  07:00-16:00
   Pondělí  :  07:00-16:00
   Úterý  :  07:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Strava: Oběd: 37,-Kč Asistence: Uživatel je povinen uhradit částku za poskytnuté úkony dle § 45 písmena a - f , zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, vždy za kalendářní měsíc. Úhrada za poskytnuté služby je stanovena na 100 Kč za hodinu. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Uživatelé mají stanoveny maximální výše měsíčních úhrad. Měsíční úhrady jsou vyúčtovány na základě poskytnutých úkonů za měsíc a platného sazebníku. 

Fakultativní činnost

ANO

Muzikoterapie: 25,-Kč/lekce (90 min.)

Canisterapie: 25,-Kč/lekce 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Budova je celá bezbariérová. 

Název poskytovatele

Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú.

IČ poskytovatele

04775627

Kontaktní údaje na poskytovatele