Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Přehled vyhledaných služeb

Azylový dům pro muže a ženy

 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Pobytová:

denní stacionáře

 • Druh služby: Denní stacionáře (§ 46)
 • Ambulantní:

Dům S.M. Stanislavy Ernstové

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Domov důchodců

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Nízkoprahové denní centrum UZEL

 • Druh služby: Nízkoprahová denní centra (§ 61)
 • Ambulantní:

VIDA centrum Šumperk

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Terénní:

Poradna pro seniory

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní:

Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní:

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní:

Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní: