Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

denní stacionáře, Denní stacionáře (§ 46)

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • senioři

Věkové skupiny

 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7541922
 • Druh služby: Denní stacionáře (§ 46)
 • Adresa: Beskydská 1298,79001 Jeseník
 • Telefon: 584 41 13 91
 • E-mail: alice.lenerova@cssjes.cz
 • Web: www.ppsjes.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu tvoří senioři se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
Věková skupina: mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)

Denní kapacita: 10 míst pro individuální práci, nebo 10 míst pro skupinovou práci

Služba je poskytována v pracovní dny (Po – Pá) od 7:00 do 15:30 hodin.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním denního stacionáře je vést osoby - seniory prostřednictvím vzdělávacích, pracovních a volnočasových aktivit k udržování schopností a soběstačnosti tak, aby mohli žít svůj život v co nejkvalitnější míře, které jsou individuálně schopni. Být místem, které je vhodnou alternativou domácího prostředí, a které umožňuje svým uživatelům setkávání s vrstevníky v poskytnutém zázemí.

Cíle:Zapojit uživatele do vzdělávacích, pracovních a volnočasových aktivit.
       Být pro uživatele místem setkávání s vrstevníky, nabízet prostor pro trávení volného času a relaxaci

3. Nabízené činnosti

Předmětem naší činnosti je: • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu • poskytnutí stravy • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: • sociálně terapeutické činnosti: • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Službu nemůžeme, resp. nejsme schopni poskytnout:
- zájemcům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování intenzivní či vysoce specializované péče ve zdravotnickém zařízení
- zájemcům se závislostí na omamných látkách (alkohol, drogy..)
- zájemcům, jejichž projevy onemocnění znemožňují přítomnost a adaptaci v kolektivu
- bezpečně a kvalitně nemůžeme poskytnout službu těm, kteří komunikují jiným jazykem než je čeština či slovenština, a to z důvodu jazykové bariéry
- zájemcům žádajícím o službu, kterou neposkytujeme

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  07:00-15:30
   Úterý  :  07:00-15:30
   Středa  :  07:00-15:30
   Čtvrtek  :  07:00-15:30
   Pátek  :  07:00-15:30
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za poskytované sociální služby se skládá z úhrady za stravu a základní činnosti:

- Základní činnosti: Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí130,- Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času, nezbytného k zajištění úkonů. 

- Strava je stanovena v rozsahu schválené stravovací jednotky

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Centrum sociálních služeb Jeseník

IČ poskytovatele

00852163

Kontaktní údaje na poskytovatele