Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

denní stacionáře, Denní stacionáře (§ 46)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • senioři

Věkové skupiny

 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu tvoří senioři se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
Věková skupina: mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)

Denní kapacita: 10 míst pro individuální práci, nebo 10 míst pro skupinovou práci

Služba je poskytována v pracovní dny (Po – Pá) od 7:00 do 15:30 hodin.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním denního stacionáře je vést osoby - seniory prostřednictvím vzdělávacích, pracovních a volnočasových aktivit k udržování schopností a soběstačnosti tak, aby mohli žít svůj život v co nejkvalitnější míře, které jsou individuálně schopni. Být místem, které je vhodnou alternativou domácího prostředí, a které umožňuje svým uživatelům setkávání s vrstevníky v poskytnutém zázemí.

Cíle:Zapojit uživatele do vzdělávacích, pracovních a volnočasových aktivit.
       Být pro uživatele místem setkávání s vrstevníky, nabízet prostor pro trávení volného času a relaxaci

3. Nabízené činnosti

Předmětem naší činnosti je: • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu • poskytnutí stravy • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: • sociálně terapeutické činnosti: • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Službu nemůžeme, resp. nejsme schopni poskytnout:
- zájemcům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování intenzivní či vysoce specializované péče ve zdravotnickém zařízení
- zájemcům se závislostí na omamných látkách (alkohol, drogy..)
- zájemcům, jejichž projevy onemocnění znemožňují přítomnost a adaptaci v kolektivu
- bezpečně a kvalitně nemůžeme poskytnout službu těm, kteří komunikují jiným jazykem než je čeština či slovenština, a to z důvodu jazykové bariéry
- zájemcům žádajícím o službu, kterou neposkytujeme

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  07:00-15:30
   Pondělí  :  07:00-15:30
   Úterý  :  07:00-15:30
   Čtvrtek  :  07:00-15:30
   Pátek  :  07:00-15:30
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za poskytované sociální služby se skládá z úhrady za stravu a základní činnosti:

- Základní činnosti: Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí130,- Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času, nezbytného k zajištění úkonů. 

- Strava je stanovena v rozsahu schválené stravovací jednotky

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Centrum sociálních služeb Jeseník

IČ poskytovatele

00852163

Kontaktní údaje na poskytovatele