Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Občanská poradna a poradna pro dlužníky, Odborné sociální poradenství (§ 37)

Forma sociální služby

Ambulantní

Komu je služba určena

 • osoby v krizi

Věkové skupiny

 • mladí dospělí (19 – 26 let) - od 18 let
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Občanská poradna a poradna pro dlužníky - služba je určena osobám, kteří ve své tíživé sociální situaci potřebují poradenství v oblasti občanského, rodinného, pracovního práva. Dále se specializuje na dluhovou problematiku, a to včetně zpracovávání návrhů na povolení oddlužení.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Občanská poradna a poradna pro dlužníky - Hlavním cílem služby je poskytnout informace, rady a pomoc v oblastech občanského, rodinného, pracovního práva a v oblasti dluhové problematiky. Služba se snaží přispět k řešení nepříznivé sociální situace klientů, informuje o právech a povinnostech a pomáhá při zpracovávání návrhů a podání k soudům a dalším institucím.

3. Nabízené činnosti

1) informace a rady v oblasti dluhové problematiky, občanského práva, rodinného práva, v oblasti sociálních dávek a práva sociálního zabezpečení, v oblasti pracovně právních vztahů, v oblasti zdravotnictví, školství a vzdělávání 2) asistence (zastupování, vyjednávání a doprovázení) při jednání s úřady 3) aktivní pomoc (sepisování insolvenčních návrhů, podání k soudu, žádostí, odvolání, pomoc při vyplňování formulářů aj.)

4. Specifika služby

Poradna se od roku 2010 zaměřuje na dluhovou problematiku zejména na řešení dluhů prostřednictvím insolvenčních návrhů. Poradna poskytuje poradenství zájemcům z regionů měst Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Kojetín, Prostějov. Poradna je členem odborného uskupení Aliance proti dluhům, které se zaměřuje na komplexní řešení problematiky zadlužení včetně návrhů legislativních změn. Pracovnice jsou členkami Profesní komory sociálních pracovníků. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  10:00-15:00  -  10:00 - 12:00 a 13:00-15:00 jen na objednání
   Pátek  :  09:00-12:00  -  09:00-12:00 a 13:00 - 14:00 pátek jen na objednání
   Středa  :  09:00-15:00  -  9:00-12:00 a 13:00 - 15:00
   Pondělí  :  09:00-17:00  -  9:00-11:00 jen na objednání 12 - 17
   Úterý  :  09:00-15:00  -  9:00-12:00 a 13:00 - 15:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Budova není bezbariérová. Poradna je umístěna v přízemí budovy. Do přízemí budovy vede 6 schodů. Přístup do budovy je pro osoby na vozíčku řešen pomocí plošiny.

Název poskytovatele

Charita Přerov

IČ poskytovatele

45180270

Kontaktní údaje na poskytovatele