Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory, Odborné sociální poradenství (§ 37)

Forma sociální služby

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • senioři

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory je určena osobám starším 18 let s tělěsným postižením, duševním onemocněním, chronickým onemocněním, smyslovým postižením, mentálním postižením nebo kombinovaným postižením a senioři, kteří potřebují odborné sociální poradenství a jsou motivováni svou situací v rámci služby řešit,  a osoby o ně pečující.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je podpora při řešení jejich nepříznivé sociální situace tak, aby ji co nejsamostatněji zvládly vyřešit a mohly se ve svém životě co nejvíce společensky uplatnit. Cílem je, aby získali dostatečné množství informací a mohli se samostatně a informovaně rozhodnout, jak budou řešit svou situaci.

3. Nabízené činnosti

Poskytování služby se řídí zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách ve znění pozdějších předpisů; také jeho prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 1) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 2) Sociálně terapeutické činnosti 3) Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- Doprovod na úřady a instituce
- Zprostředkování návazných služeb
- Zprostředkování právnické pomoci
- Zprostředkování kontaktu na pracovní agentury


Sociálně terapeutické činnosti
- Informace o právech a povinnostech spojené s užíváním bytu, co má obsahovat nájemní smlouva aj.
- Práva a povinnosti zaměstnanců se zdravotním postižením a seniorů
- Prevence ztráty bydlení
- Prevence v oblasti předlužení
- Konzultace k zamýšleným půjčkám a závazkům
- Komunikace, lidské vztahy, rozvoje osobnosti a identifikace a využití psychických zdrojů k řešení situace
- Informace o právech a povinnostech dlužníka (informace o způsobech úhrady dluhů, komunikace s věřiteli, o právech věřitele, o exekučním a insolvenčním řízení, objasnění korespondence od věřitelů, soudů, vymahačů, exekutorů aj.)
- Informace o pracovněprávních vztazích, co má obsahovat pracovní smlouva, DPP, DPČ
- Informace o sociálním systému (systém důchodů a dávek, navýšení příjmů, exekuční srážky)
- Informace o právech a povinnostech v občanskoprávních vztazích


Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- Podpora při získání zaměstnání a při řešení potíží v zaměstnání
- Podpora při hledání přechodného i stálého ubytování
- Zjišťování nároku na dávky a pomoc při jejich vyřizování
- Sestavení rozpočtu
- Podpora při hospodaření s prostředky
- Podpora při mapování dluhů a kontaktu s věřiteli
- Podpora při sestavení a vyřízení splátkového kalendáře
- Podpora při předlužení
- Obrana proti exekuci (sepisování a podávání návrhů na odklad a zastavení exekuce)
- Podpora při oddlužení
- Otázky dědictví


 

 

4. Specifika služby

Základní informace o službě Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory o.s. InternetPoradna.cz Wurmova 7 779 00 Olomouc V případě potřeby klienta může pracovník služby vykonat návštěvu u něj v domácím prostředí, či jinde dle jeho přání. Návštěvu je možné uskutečnit pouze do vzdálenosti cca 20 km od Olomouce. Email: olomouc@internetporadna.cz Skype kontakt: poradna.pro.ozz Telefonicky: 774 724 877; 587 406 126 Zadání dotazu na www.internetporadna.cz Provozní doba Pondělí 08:00 – 12:00 pro neobjednané 12:00 – 16:00 pro objednané Úterý 08:00 – 12:00 pro objednané 12:00 – 16:00 pro neobjednané Středa 08:00 – 16:00 pro objednané Čtvrtek 08:00 – 12:00 pro neobjednané 12:00 – 16:00 pro objednané Pátek 08:00 – 16:00 pro objednané

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  08:00-15:00  -  po telefonickém objednání
   Pondělí  :  08:00-15:00  -  po telefonickém objednání
   Úterý  :  08:00-15:00  -  po telefonickém objednání
   Čtvrtek  :  08:00-15:00  -  po telefonickém objednání
   Pátek  :  08:00-13:00  -  po telefonickém objednání
 •  
 • Ambulantní
  • Úterý  :  08:00-15:00  -  po telefonickém objednání
   Středa  :  08:00-15:00  -  po telefonickém objednání
   Pondělí  :  08:00-15:00  -  po telefonickém objednání
   Čtvrtek  :  08:00-15:00  -  po telefonickém objednání
   Pátek  :  08:00-13:00  -  po telefonickém objednání
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

z.s. iPoradna

IČ poskytovatele

26533952

Kontaktní údaje na poskytovatele