Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Azylový dům pro muže a ženy, Azylové domy (§ 57)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • dorost (16 – 18 let) - od 18 let
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1971172
 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Adresa: Tunklova 945/5,78901 Zábřeh
 • Telefon: 734702087
 • E-mail: vedouci@mszzabreh.cz
 • Web: www.mszzabreh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Muži a ženy bez přístřeší, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Muži a ženy navracející se z ústavních a výchovných zařízení či z VTOS, nebo patří mezi další ohrožené skupiny.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Azylový dům pro muže a ženy (dále jen AD) poskytuje sociální zázemí a jistotu lidem, kteří se ocitli bez přístřeší nebo v jiné nepříznivé životní situaci. Nabízí svým klientům pomoc při hledání cesty jak řešit problémy a obtížné situace a poskytuje klientům příležitost k jejich začlenění do společnosti.

Cíl

Cílem sociální služby je snížit závislost uživatelů na sociální službě a zvýšit schopnost jejich návratu do přirozeného sociálního prostředí.

Prostředkem k naplnění cíle je podpora vztahů klientů s vlastními rodinami, poskytování kvalitního poradenství a nabídka možností řešení problémů tak, aby uživatelé byli schopni řešit svou situaci vlastními silami. Dále pomáháme klientům znát svá práva a povinnosti a orientovat se v právních předpisech.

3. Nabízené činnosti

Azylový dům pro muže a ženy nabízí tyto základní činnosti: • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy – uživatelé mohou používat kuchyňku, kde je trouba, mikrovlnná trouba, trouba na pečení, základní kuchyňské nádobí a lednici na každém pokoji, • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující jeden rok, • umožnění celkové hygieny těla – uživatelé mají k dispozici koupelnu, ve které se nachází sprchový kout a umyvadlo, koupelny jsou rozděleny zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy, • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla, • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů, • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

4. Specifika služby

Azylový dům pro muže a ženy (dále jen AD) poskytuje sociální zázemí a jistotu lidem, kteří se ocitli bez přístřeší nebo v jiné nepříznivé životní situaci. Nabízí svým klientům pomoc při hledání cesty jak řešit problémy a obtížné situace a poskytuje klientům příležitost k jejich začlenění do společnosti. Cílem sociální služby je snížit závislost uživatelů na sociální službě a zvýšit schopnost jejich návratu do přirozeného sociálního prostředí. Prostředkem k naplnění cíle je podpora vztahů klientů s vlastními rodinami, poskytování kvalitního poradenství a nabídka možností řešení problémů tak, aby uživatelé byli schopni řešit svou situaci vlastními silami. Dále pomáháme klientům znát svá práva a povinnosti a orientovat se v právních předpisech.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za užívání služby se hradí ve výši příslušné denní výše úhrady násobené počtem dnů příslušného kalendářního měsíce nejpozději do konce měsíce. V případě, že nedojde k čerpání služby v celé výši úhrady, přestože již byla příjemcem služby zaplacena, přeplatek se vrací. Výše úhrad za poskytované služby v Azylovém domě pro muže a ženy v Zábřehu činí 130 Kč za jeden den poskytnutí služby.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Technické služby Zábřeh p.o.

IČ poskytovatele

06539866

Kontaktní údaje na poskytovatele