Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Azylový dům pro muže a ženy, Azylové domy (§ 57)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • dorost (16 – 18 let) - od 18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1971172
 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Adresa: Tunklova 945/5,78901 Zábřeh
 • Telefon: 734702087
 • E-mail: vedouci@mszzabreh.cz
 • Web: www.mszzabreh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší ve věku 18-64 let, kteří jsou soběstační a chtějí se aktivně podílet na řešení své nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, osoby navracející se z ústavních a výchovných zařízení či z VTOS, nebo osoby patřící mezi další ohrožené skupiny obyvatel.

2. Smysl, poslání a cíl služby

,,Posláním Azylového domu pro muže a ženy je poskytovat lidem bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu a pomocí individuální sociální práce jim napomáhat znovu se začlenit do společnosti“.

 

Cílem sociální služby je obnovení a získání schopnosti a dovednosti uživatele v oblasti zaměstnání, samostatného života a bydlení.

Dílčí kroky směřující k naplnění cíle:

 • poskytnutí dočasného ubytování

 • poskytování základního sociálního poradenství

 • motivace a rozvoj samostatnosti uživatele při zvládání nároků běžného života

 • aktivní působení na uživatele a podpora při opětovném začleňování do společnosti

3. Nabízené činnosti

Nabízíme:

 

 • poskytnutí dočasného ubytování

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy (poskytnutí podmínek pro přípravu stravy)

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou

 • základní sociální poradenství

 • pomoc a podpora při hledání zaměstnání a bydlení

 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování

4. Specifika služby

Azylový dům pro muže a ženy poskytuje sociální zázemí a jistotu lidem, kteří se ocitli bez přístřeší nebo v jiné nepříznivé životní situaci.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za užívání služby se hradí ve výši příslušné denní výše úhrady násobené počtem dnů příslušného kalendářního měsíce nejpozději do konce měsíce. V případě, že nedojde k čerpání služby v celé výši úhrady, přestože již byla příjemcem služby zaplacena, přeplatek se vrací. Výše úhrad za poskytované služby v Azylovém domě pro muže a ženy v Zábřehu činí 150 Kč za jeden den poskytnutí služby.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Technické služby Zábřeh p.o.

IČ poskytovatele

06539866

Kontaktní údaje na poskytovatele