Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj, Odborné sociální poradenství (§ 37)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • imigranti a azylanti

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

Odborné sociální poradenství Vám pomůže zajistit: • pomoc při orientaci v právním systému ČR • zvýšení právního povědomí • profesní poradenství • pomoc při výběru vhodné školy • pomoc při hledání vhodného kurzu českého jazyka • pomoc při vyplňování formulářů pro úřady atd. • poskytnutí informací o nabídce volnočasových aktivit • informace o sociálních dávkách v ČR

4. Specifika služby

Sociální pracovníci center poskytují informace a napomáhají při zprostředkování kontaktů s úřady a dalšími institucemi (doprovody při jednáních na úřadech, pomoc při vyplňování formulářů apod.), dále poskytují informace o nezbytných náležitostech pro pobyt na území ČR, o sociálních systémech, o poskytované zdravotní péči a zdravotním pojištění, o systému školství a vzdělávání včetně možností rekvalifikací, pomoc při řešení aktuálních životních událostí – svatba, narození dítěte apod. V rámci poradenské činnosti můžete pro usnadnění komunikace využít zdarma tlumočnické služby. Centrum také nabízí bezplatnou výuku kurzů českého jazyka, právní poradenství a kurzy sociokulturní orientace. Dále jsme také schopni zajistit tlumočnické služby při vyřizování Vašich náležitostí s místními úřady.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pátek  :  08:00-12:00
   Středa  :  12:00-19:00
   Čtvrtek  :  08:00-12:00
   Pondělí  :  12:00-19:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA
Všechny služby Centra jsou poskytovány zdarma.Projekt Provoz Center na podporu integrace cizinců X., reg. č. AMIF/1/04, je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR

IČ poskytovatele

60498021

Kontaktní údaje na poskytovatele