Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Nízkoprahové denní centrum UZEL, Nízkoprahová denní centra (§ 61)

Forma sociální služby

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám bez přístřeší od 18-ti let věku

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociální služby Nízkoprahové denní centrum UZEL je poskytnutí denního zázemí, materiální pomoci a hygieny lidem bez přístřeší ve městě Šternberku. Služba dále nabízí tyto činnosti: poradenství, pomoc a podporu jedince při řešení jeho nepříznivé situace. Služba je poskytována klietům od 18 let věku, v prostorách Charity Šternberk ve dnech pondělí až pátek v době 8:00-15:00 hod. V zimním období je poskytována takzvaná Suchá židle - noční provoz denně v době 19:00-7:00 hod. V tomto období je také zajišťován víkendový provoz během sobot a nedělí v době 8:00-12:00 hodin.

Primárním cílem centra je poskytovat komplexní ambulantní služby pro lidi bez přístřeší. Cílem služby je jak návrat klientů do společnosti, tak zlepšení kvality jejich života.Primárním cílem centra je poskytovat komplexní ambulantní služby pro lidi bez přístřeší.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě ústně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Služba nabízí tyto základní činnosti:

 • A. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu HYGIENICKÝ SERVIS (k dispozici je WC, koupelna s umyvadlem a sprchou pro osobní hygienu) PRAČKA, SUŠIČKA (klienti si mohou vyprat a usušit své oblečení) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ŠATSTVA (doplnění či obnovení šatstva v místním Charitním šatníku )
 • B. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy POTRAVINOVÝ SERVIS - poskytnutí základní stravy - káva, čaj, polévka a pečivo). K dispozici je také vařič pro přípravu jídla samotnými klienty. VITAMÍNOVÝ PROGRAM – nabízíme nápoj s rozpustnými vitamíny.
 • C. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí ( jedná se zejména o pomoc při hledání zaměstnání, vyřizování dokladů a dávek, pomoc při hledání ubytování, doprovody na úřady, doprovody k lékařům, pomoc s kontaktováním rodinných příslušníků, posilování vlastních kompetencí klientů (nácvik vyplňování dokumentů, nácvik telefonování, nácvik vyhledávání údajů na PC apod.) PRVNÍ KONTAKT A ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE (podávání prvních informací o službě, navazování vztahu, individuální spolupráce s klientem) PORADENSTVÍ PRO KLIENTY (a dále pro osoby blízké), INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE (poskytnutí základního sociálního poradenství, poradenství pro rodinné příslušníky a blízké klientů.

4. Specifika služby

Vzhledem k nedostatečným ubytovacím možnostem ve městě Šternberku (soukromých i městských) je naše služba důležitá při poskytnutí první podpory lidem, kteří se při kumulaci více těžkých životních situací ocitli bez přístřeší. Služba je také potřebná pro klienty dlouhodobě žijící bez přístřeší, kteří vzhledem ke specifikům ve svých projevech a chování nechtějí využít běžné komerční nabídky bydlení, či využít ubytování v ubytovnách mimo město Šternberk.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  09:00-11:00
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  08:00-14:00
   Úterý  :  08:00-14:00
   Středa  :  08:00-14:00
   Čtvrtek  :  08:00-14:00
   Pátek  :  08:00-14:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Příspěvek na stravu dle Ceníku:

polévka 5,- Kč, káva 2,-Kč

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Šternberk

IČ poskytovatele

45238642

Kontaktní údaje na poskytovatele