Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Poradna pro seniory, Odborné sociální poradenství (§ 37)

Forma sociální služby

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • senioři
 • osoby v krizi

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • dorost (16 – 18 let) - od 18 let
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6973849
 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Adresa: náměstí Dr. E. Beneše 3,75201 Kojetín
 • Telefon: 581 762 282, 792 310 357
 • E-mail: poradna@css.kojetin.cz
 • Web: www.kojetin.cz/css

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let), osoby v krizi - rodinní pečující a profesionální pečovatelé o seniory - dorost (od 18 let), mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioči (nad 80 let). Služba je určena všem seniorům od 65 let, dále rodinným a profesionálním pečovatelům o seniory.

Službu nelze poskytnout seniorovi s těžkým smyslovým postižením (s úplnou ztrátou zraku a sluchu, který komunikuje pouze v Braillově písmu a znakové řeči) z důvodu nevybavenosti v personálním obsazení a technického vybavení.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Poradny pro seniory, kterou Centrum sociálních služeb Kojetín poskytuje, je bezplatně podporovat uživatele prostřednictvím kvalifikovaného sociálního pracovníka v tom, aby znali svá práva i povinnosti, uměli účinně vyjádřit své potřeby a požadavky, byli schopni řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Dále také podporovat a pomáhat osobám pečujícím o staré a nemocné lidi.

Hlavním cílem poradny je pomáhat uživatelům služby zvýšit jejich dovednosti, znalosti a právní povědomí.

1. Poskytnout pomoc, podporu a potřebné informace jednotlivým uživatelům služby.

2. Sociálním poradenstvím přispívat k řešení problémů každodenního života, poskytovat podporu při řešení tíživé životní situace.

3. Podporovat proces života v přirozeném sociálním prostředí uživatelů služby.

4. Zlepšit kvalitu života uživatelům služby.

5. Při poskytování poradenství vycházet ze specifických potřeb a požadavků uživatelů služby.

3. Nabízené činnosti

Odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je poskytováno se zaměřením na potřeby cílové skupiny osob. Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 2. sociálně terapeutické činnosti 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o. poskytuje terénní a ambulantní formu odborného sociálního poradenství. Terénní forma je poskytována ve středu od 12,00 - 17,00 hodin. Ambulantní forma je poskytována ve středu od 8,00 - 11,30 hodin, v pátek od 8,00 - 11,30 hodin a v době od 12,00 - 14,00 hodin. Terénní sociální práce probíhá v přirozeném prostředí klienta. Klient se nemusí bát uzavřených nebo neznámých prostor, může kdykoliv odejít nebo požádat poradce, aby odešel, setkání je méně formální, přirozené. Důležitý je pocit bezpečí a jistoty pro klienta. Klient tak může řešit svůj problém nebo potřeby bez ostychu. Ambulantní forma poskytování sociální služby je prováděna v prostředí organizace, kde máme pro klienta patřičné zázemí - prostor k individuálnímu rozhovoru v soukromí. Máme prostor pro systematickou práci s klientem. S klientem můžeme neprodleně řešit jeho zakázku a to za pomocí internetu a vyhledávání patřičných informací či kontaktů.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  12:00-17:00
 •  
 • Ambulantní
  • Pátek  :  07:00-14:00  -  od 11:30 do 12:00 polední přestávka
   Středa  :  07:00-11:30
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služby Poradny pro seniory jsou dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění poskytovány bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75123215

Kontaktní údaje na poskytovatele