Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Přehled vyhledaných služeb

Domov pro ženy a matky s dětmi

 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Pobytová:

Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni

 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Pobytová:

Azylový dům pro matky s dětmi

 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Pobytová:

Azylové domy

 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Pobytová:

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Pobytová:

Intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím

 • Druh služby: Intervenční centra (§ 60a)
 • Ambulantní:

Krizová pomoc

 • Druh služby: Krizová pomoc (§ 60)
 • Ambulantní:

Krizový byt pro ženy

 • Druh služby: Krizová pomoc (§ 60)
 • Pobytová:

Poradna pro ženy a dívky Olomouc

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní:

Pomoc obětem trestných činů v Olomouckém kraji

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní: