Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Krizový byt pro ženy, Krizová pomoc (§ 60)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

  • osoby v krizi
  • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

  • Mladí dospělí (19 – 26 let) - od 18 let
  • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena zejména ženám nebo osamělým rodičům s dětmi, kteří se ocitli v ohrožení zdraví nebo života a kdy po přechodnou dobu nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Služba je poskytovaná nepřetržitě, 24 hodin denně, celoročně. Krizový byt je určen pro uživatele se 4 dětmi. Byt je navíc vybaven i dětskou postýlkou. Služba je poskytována krátkodobě, zpravidla nepřesahující 7 dní.  
 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Smyslem poskytované služby je nabídnout okamžitou pomoc ženám nebo osamělých rodičům s dětmi v životní krizi a to zejména prostřednictvím krátkodobého ubytování, sociálního poradenství a zprostředkováním kontaktu s dalšími odborníky. Registrovaná služba je nejseverněji poskytovanou sociální službou v Olomouckém kraji. 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba nabízí  poskytnutí okamžité pomoci ženám nebo osamělým rodičům s dětmi v životní krizi a to zejména prostřednictvím krátkodobého ubytování, sociálního poradenství a zprostředkování kontaktu na další odborníky a instituce tak, aby se daný problém podařilo co nejrychleji eliminovat. V rámci služby poskytujeme nejen okamžité ubytování nepřesahující 7 dní, ale i poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, krizovou intervenci, sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Poskytujeme psychickou a fyzickou ochranu, podporu, posílení sebedůvěry a soběstačnosti. Pomáháme při navázání kontaktu s jinými organizacemi ( ÚP, MěÚ, Charita, AS apod.). Veškerá odborná činnost směřuje k tomu, aby se prostřednictvím krátkodobého ubytování, sociálního poradenství, příp. zprostředkováním kontaktu s jinými institucemi podařilo co nejrychleji daný problém eliminovat a uživatele KB zařadit do běžného života.

4. Specifika služby

Služba je poskytována 24 hodin denně, celoročně. Služba je vykonávána v samostatném bytě 1+1 o velikosti 27 m2. Jedná se o byt v panelovém domě. V pracovní dny jsou k dispozici 2 sociální pracovníci jinak je pobyt zajišťovámn pracovníky v soc. službách. Všichni jsou odborníci na poskytování krizové intervence. Registrovanou krizovou pomoc zajišťujeme bez ohledu na místo trvalého bydliště.

Časový rozsah poskytování služeb

  • Pobytová
    • Nepřetržitě
  •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

služba je bezplatná

Fakultativní činnost

NE

Fakultativní činnosti nejsou zpoplatněny. 

Architektonická bezbariérovost

NE

Dům v němž se byt nalézá,  není nezbariérový. Do prvního podlaží vede několik chodů. Do všech poschodí jezdí výtah. 

Název poskytovatele

PONTIS Šumperk o.p.s.

IČ poskytovatele

25843907

Kontaktní údaje na poskytovatele