Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Krizová pomoc, Krizová pomoc (§ 60)

Forma sociální služby

Terénní / Pobytová / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby v krizi
 • oběti domácího násilí
 • oběti trestné činnost

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - od 18 let
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba krizové pomoci je určena lidem, kteří prožívají v osobním životě krizi, která je pro ně zátěžová, nepříznivá nebo ohrožující a kterou nezvládají vlastními silami.

Ambulantní forma služby je určena:

 • osobám starším 18 let, párům nebo rodinám v akutní krizi
 • lidem, kterých se dotýká krizová situace někoho v jejich okolí.

Pobytová forma služby je určena:

 • osobám starším 18 let, párům nebo rodinám s dětmi, které jsou oběťmi domácího násilí (případně jiného typu násilí); nebo přišli akutně o bydlení z důvodu exekuce, či jiných právních komplikací, nejedná se o dlouhodobou ztrátu bydlení; nebo se ocitli v akutní krizi a potřebují bezpečný prostor ke zvládnutí své situace, aby nedošlo k jejímu zhoršení.

Terénní forma služby je určena:

 • osobám starším 18 let, párům nebo rodinám v akutní krizi
 • lidem, kterých se dotýká krizová situace někoho v jejich okolí.

   

   

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Krizové pomoci Charity Olomouc je poskytovat psychickou podporu a sociální pomoc lidem v akutní krizi, kteří se ocitli v náročné životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující a v danou chvíli ji nejsou schopni zvládnout vlastními silami. V bezpečném prostředí nabízíme našim klientům pomoc při překonávání krizového období zpřehledněním jejich situace a zapojením jejich vlastních sil se zaměřením na blízkou budoucnost, aby se jejich psychický stav stabilizoval. Krizová pomoc poskytuje služby osobám z celé České republiky.

Cílem služby je podpora klientů v překonání krizového období, usnadnění jejich návratu do běžného života, obnova samostatnosti a zvýšení kompetencí při zvládání životních událostí.

Cíle vzhledem ke klientům:

Cílem je snížení tlaku kladeného na klienta, změna emočního stavu.

Cílem je, aby klienti získali náhled na svoji situaci a kompetenci ji řešit vlastními silami

3. Nabízené činnosti

Ambulantní forma služby je poskytována prostřednictvím těchto činností:

Sociálně - terapeutické činnosti:

 • krizová intervence – cca 1 – 3 setkání
 • pomoc při zajištění následné péče (psychiatrické, psychologické, terapeutické)

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

• Základní sociální poradenství

Pobytová forma služby je poskytována prostřednictvím těchto činností:

Základní činnosti při poskytování krizové pomoci v pobytové formě se zajišťují v rozsahu následujících úkonů:

Poskytnutí ubytování:

 • pobyt nepřesahující dobu 7 nocí
 • zajištění bezpečného prostoru a soukromí – klient je na pokoji ubytován sám, nebo s osobami jemu blízkými (rodinní příslušníci aj.)
 • úklid, praní prádla
 • poskytnutí všech potřebných věcí pro hygienu (kartáček, zubní pasta, šampony, mýdlo aj.), zapůjčení fénu, žehličky, zprostředkování náhradního ošacení z Centra materiální pomoci Charity Olomouc aj.

      Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • nákup základních potravin
 • zajištění podmínek k vlastní přípravě stravy – klienti si z poskytnutých potravin mohou uvařit teplou stravu, k dispozici je kuchyň a základní kuchyňské nádobí

Terénní forma krizové pomoci je poskytována prostřednictvím těchto činností:

Sociálně - terapeutické činnosti:

 • krizová intervence – cca 1 – 3 setkání
 • pomoc při zajištění následné péče (psychiatrické, psychologické, terapeutické)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Základní sociální poradenství

 

 

4. Specifika služby

Služba spolupracuje s dalšími službami Charity Olomouc: 1. Dluhovou poradnou, 2. Ordinací pro lidi bez domova, 3. azylovými službami

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  10:00-14:00  -  V případě mimořádných událostí (havárie, živelné pohromy apod.) i nad rámec této doby.
   Úterý  :  10:00-14:00  -  V případě mimořádných událostí (havárie, živelné pohromy apod.) i nad rámec této doby.
   Středa  :  10:00-14:00  -  V případě mimořádných událostí (havárie, živelné pohromy apod.) i nad rámec této doby.
   Čtvrtek  :  10:00-14:00  -  V případě mimořádných událostí (havárie, živelné pohromy apod.) i nad rámec této doby.
   Pátek  :  10:00-14:00  -  V případě mimořádných událostí (havárie, živelné pohromy apod.) i nad rámec této doby.
 •  
 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  8:00-18:00  -  ve svátek 8:00 - 16:00
   Úterý  :  8:00-18:00  -  ve svátek 8:00 - 16:00
   Sobota  :  8:00-16:00
   Neděle  :  8:00-16:00
   Středa  :  8:00-18:00  -  ve svátek 8:00 - 16:00
   Čtvrtek  :  8:00-18:00  -  ve svátek 8:00 - 16:00
   Pátek  :  8:00-18:00  -  ve svátek 8:00 - 16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována zdarma.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Olomouc

IČ poskytovatele

44936427

Kontaktní údaje na poskytovatele