Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni, Azylové domy (§ 57)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší
 • oběti domácího násilí

Věkové skupiny

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • děti předškolního věku (1 - 6 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni nabízí sociální služby osamělým matkám s dětmi nebo těhotným matkám v posledním trimestru. Služba je poskytována v domě se 14 samostatnými bytovými jednotkami o velikosti 27 m2 , jejichž součástí je kuchyň pokoj, koupelna a WC. Služba se poskytuje celoročně, nepřetržitě. Byt je vybaven vším potřebným pro rodiče s maximálním počtem 4 dětí. Smlouvy jsou uzavírány zpravidla na dobu 3 měsíců s maximální dobou nepřevyšující 1 rok. Sociální službyposkytujeme bez ohledu na místo trvalého pobytu. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem poskytované služby je pomáhat osamělám rodičům a jejich dětem překlenout  nepříznivou životní situaci ( psychické týrání, fyzické napadání, ztráta majetku, exekuce, atd. ) spojenou se ztrátou bydlení a pomoci jim začlenit se zpět do společnosti. Každý žadatel o sociální službu je před nástupem vyzván k osobnímu jednání a prohlídce azylového domu. S každým žadatelem je  projednán důvod žádosti a sděleny naše možnosti jak dotyčnému můžeme pomoci překlenout nepříznivou sociální situaci a naopak jakou spolupráci na řešení aktuální situace očekáváme od žadatele. Cíle dohody jsou stanoveny v Individuálním plánu, který je průběžně vyhodnocován. 
 

3. Nabízené činnosti

Jak již bylo uvedeno, pomááme těm lidem, kteří jsou naší cílovou skupinou a dostali se do nepříznivé sociální situace, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami.  Zájemcům o službu nabízímě pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatele, poskytujeme pomoc při zajištění stravy, obnově či upevnění kontaktů s rodinnými příslušníky apod.  Podporujeme aktivity podporující sociální začleňování osob, včetně zákonných nároků a pohledávek, pomáháme rozvoji či udržování sociálních schopností a dovedností klientů. DORD má od MPSV uděleno pověření k poskytování sociálně-právní ochrany dětí v rámci které se zaměřuje na: pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytování nebo zprostředkování poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižení a pořádání v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy se zaměřením na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu. Sociální služby vykonává odborný personál sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

4. Specifika služby

Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni poskytuje sociální službu nepřetržitě, tj. 24 hodin denně po celý rok. DORD je v okrajové části Šumperka, velmi snadno dostupný MHD. Služba je poskytovaná ve 14 bytech 1+1 o velikosti 27m2. Součástí bytu je koupelna, kuchyň a sociální zařízení. Byty jsou standartně vybaveny veškerým potřebným nábytkem, kuchyně jsou vybaveny nádobím a lednicí. Uživatelé mohou využívat internetovou místnost, společenskou místnost a instruktážní kuchyňku. Pro děti jsou zařízeny dvě herny a to pro klidovou a pohybovou činnost. Rodičům i dětem jsou nabízeny široké volnočasové aktivity zaměřené na jejich osobnostní rozvoj.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

V současné době je denní  úhrada za pobyt v Domě pro osamělé rodiče s dětmi v tísni stanovena ve výši 90 Kč pro dospělého a 70 Kč.za ubytovné dítě. 

Fakultativní činnost

NE

fakultativní činnosti nejsou zpoplatněny

Architektonická bezbariérovost

NE

Dům pro osamělé rodiče není bezbariérový, do prvního podlaží vede několik schodů. Z prvního podlaží vede do všech pater výstup z  výtahu.  

Název poskytovatele

PONTIS Šumperk o.p.s.

IČ poskytovatele

25843907

Kontaktní údaje na poskytovatele