Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Azylové domy, Azylové domy (§ 57)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • etnické menšiny
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věkové skupiny

 • dorost (16 – 18 let) - věkové rozpětí uvedené v kategorii uživatelů
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - věkové rozpětí uvedené v kategorii uživatelů
 • mladší děti (7 –10 let) - věkové rozpětí uvedené v kategorii uživatelů
 • děti předškolního věku (1 - 6 let) - věkové rozpětí uvedené v kategorii uživatelů
 • Dospělí (27 – 64 let) - věkové rozpětí uvedené v kategorii uživatelů
 • děti kojeneckého věku (do 1 roku) - věkové rozpětí uvedené v kategorii uživatelů
 • starší děti (11 – 15 let) - věkové rozpětí uvedené v kategorii uživatelů

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Uhelná 82,79070 Uhelná

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

1) Rodiny s dětmi – Rodiny s dětmi, které jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo už o stabilní bydlení přišli. Specificky se jedná o rodiny ze sociálně vyloučených komunit, bydlící v sociálně a hygienicky nevyhovujících podmínkách, etnické menšiny, rodiny v krizi, rodiny ohrožené domácím násilím.
2) Osoby bez přístřeší – Jednotlivci, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo už o bydlení zcela přišli, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, mladiství do 26 let věku, osoby v krizi apod.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:

Posláním služby je pomoc osobám v krizové situaci související se ztrátou bydlení, zachování rodinného soužití a usilování o překonání této situace a obnovení samostatného plnohodnotného života ve společnosti.

 

Cíle služby:

1) Stabilní a bezpečné bydlení pro jednotlivce či rodiny s dětmi
2) Činnosti směřující ke stabilizaci rodinných vazeb – udržení rodiny pohromadě
3) Ekonomická stabilizace rodiny (finanční plánování, dluhové poradenství)
4) Podpora rodičovských kompetencí – rodiče získávají potřebné kompetence k výchově dětí

3. Nabízené činnosti

Dle par. 57, zák.č. 108/2006 Sb. a) poskytnutí stravy nebo pomoc se zajištěním stravy b) poskytnutí ubytování c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Azylové domy jsou sociální službou, která byla vždy primárně určená rodinám s větším počtem dětí. Cílem je, aby se rodina, která se dostane do tíživé sociální situace, nemusela rozdělit, tak jako tomu zpravidla bývá u klasického azylového bydlení. Ubytování je poskytováno ve formě bytů - 2+1, nejčastěji 3+1.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Pátek  :  08:00-16:00  -  služba poskytována nepřetržitě, služba je přítomna v uvedeném čase
   Úterý  :  08:00-16:00  -  služba poskytována nepřetržitě, služba je přítomna v uvedeném čase
   Středa  :  08:00-16:00  -  služba poskytována nepřetržitě, služba je přítomna v uvedeném čase
   Čtvrtek  :  08:00-16:00  -  služba poskytována nepřetržitě, služba je přítomna v uvedeném čase
   Pondělí  :  08:00-16:00  -  služba poskytována nepřetržitě, služba je přítomna v uvedeném čase
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Maximální úhrada za službu je dle par. 22 odst.2 písm b) vyhl.č. 505/2006 Sb.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

ESTER z.s.

IČ poskytovatele

70599963

Kontaktní údaje na poskytovatele