Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Přehled vyhledaných služeb

Domov Štíty - Jedlí, příspěvková organizace

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Dům S.M. Stanislavy Ernstové

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Sociální služby Libina, příspěvková organizace

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Domov pro seniory Šternberk

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Domov se zvláštním režimem

 • Druh služby: Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
 • Pobytová:

Domov se zvláštním režimem

 • Druh služby: Domovy se zvláštním režimem (§ 50)

Sociální služby Libina, příspěvková organizace

 • Druh služby: Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
 • Pobytová:

Domov se zvláštním režimem Bílsko, o.p.s.

 • Druh služby: Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
 • Pobytová:

Odlehčovací služby

 • Druh služby: Odlehčovací služby (§ 44)
 • Terénní: