Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Azylový dům pro muže - Středisko Samaritán pro lidi bez domova, Azylové domy (§ 57)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

  • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

  • Senioři (od 65 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let) - od 18 let
  • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

Posláním azylového domu pro muže Charity Olomouc je nabídnout podporu a pomoc mužům na Olomoucku v obtížné sociální situaci a bez střechy nad hlavou. Služba poskytuje střednědobé ubytování, odbornou pomoc při hledání vhodných východisek. Její těžiště je v individuálním přístupu, respektu k druhému, k jeho právům, důstojnosti a rozhodnutím. Smyslem služby je řešení životní situace a nabídnutí příležitosti postavit se na vlastní nohy. Ubytování je poskytováno ve 3-5 lůžkových pokojích a v bytech 1-2 lůžkovými pokoji. Délka pobytu je jeden rok Součástí pobytu je i řešení sociální situace a aktivní přístup ke spolupráci se sociálním pracovníkem. V případě zájmu může klient využít odběru stravy ve formě polévky s pečivem. K dispozici je kuchyně, kde je možné si uvařit.

4. Specifika služby

Mezi omezení služby patří především: - zákaz konzumace alkoholu v zařízení - zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu (tolerance je 0,8 promile) - v zařízení existuje povinnost zapojit se do programu "pracovní rehabilitace" kde dle svého výběru klient odpracovává počet hodin stanovený ve smlouvě (do 15 hodin). Jedná se o úklid, stěhování, zajištění provozu WC nízkoprahového denního centra.

Časový rozsah poskytování služeb

  • Pobytová
    • Nepřetržitě
  •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA
Cena za služby se pohybuje v rozsahu od 80 - 110 Kč za noc.

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Olomouc

IČ poskytovatele

44936427

Kontaktní údaje na poskytovatele