Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Azylový dům, Azylové domy (§ 57)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dorost (16 – 18 let) - od 18-ti let
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou muži a ženy starší 18 let, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a kteří jsou fyzicky soběstační a jsou ochotni podle svých možností a schopností podílet se na řešení své nepříznivé sociální situace.

2. Smysl, poslání a cíl služby

POSLÁNÍ

Posláním služby Azylového domu v Šumperku je nabídka pomoci mužům a ženám, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, spojenou se ztrátou bydlení, poskytnutím přechodného ubytování, individuální sociální podpory a dostatečného prostoru k jejich samostatnému začlenění do běžného života společnosti.

CÍL SLUŽBY

Cílem azylového domu je poskytnout přechodné ubytování mužům a ženám, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Následně podpora a pomoc s řešením nepříznivé sociální situace a se získáním návazného bydlení.

3. Nabízené činnosti

  1.  

Oblast ubytování 

 • Zaměstnanci podporují uživatele, aby získali povědomí o návazných službách a možnostech ubytování.

 • Podporujeme uživatele k vytvoření si zázemí v ubytování (naučit se pečovat o domácnost, vycházet se spolubydlícími, dodržovat pravidla domovního řádu apod.).
 • Nabízíme další možnosti v ubytování (navazující pobytové služby, komerční ubytovny, azylové domy, městské/obecní/nájemní byty).
  1.  

Oblast zaměstnanosti

 • Zaměstnanci nabízí uživatelům podporu při hledání zaměstnání nebo brigády a orientaci na trhu práce. Tento krátkodobý cíl posiluje rozvoj dovednosti uživatelů, jakým způsobem může sám uživatel řešit svoji nepříznivou sociální situaci tím, že uplatní získané informace.

 • Nabídka dobrovolnické činnosti s cílem získat pracovní návyky.
 • Možnost nástupu na veřejně prospěšné práce, veřejnou službu – zvýšení příjmu, získání pracovních návyků.
 • Podpora ze strany sociálních pracovníků nebo pracovníků v soc. službách při hledání konkrétní pracovní nabídky (odkaz na Úřad práce oddělení zaměstnanosti, vytisknutí volných pracovních míst)
 •  

Oblast hygieny a zdraví

 • Zaměstnanci podporují uživatele v péči o své fyzické a psychické zdraví.(např. zkontaktování s praktickým a odborným lékařem). Tento krátkodobý cíl posiluje dovednosti uživatelů, jakým způsobem lze pečovat o oblast hygieny a zdraví tím, že uplatní získané informace.

 • Podporujeme uživatele v péči o své fyzické a psychické zdraví. V případě potíží motivujeme uživatele k návštěvě praktického a odborného lékaře.
 • Uživatele mají zázemí k dodržování hygienických návyků. Možnost využití sprchy, praní a sušení osobního prádla, nabídka materiální pomoci.
 • Podpora při získávání hygienických návyků (úklid pokojů, dodržování osobní a kolektivní hygieny)
  1.  

Oblast zajištění stravy

 • Všem uživatelům je nabídnuta možnost zakoupení celodenní stravy. Zaměstnanci podporují uživatele při samostatné přípravě stravy (vaření v rámci aktivizace). Uživatelé mají možnost potravinové pomoci.

  1.  

Oblast uplatnění práv a oprávněných zájmů

 • Zaměstnanci předávají uživatelům informace o právech, která mohou uplatnit v každodenním životě, povinnostech z nich vyplývajících a způsoby, jak specifické situace řešit. Tento krátkodobý cíl posiluje dovednosti uživatelů, jakým způsobem může sám uživatel řešit svoji nepříznivou sociální situaci tím, že použije získané informace.

 • Využití návazných služeb (léčebny, poradny).
 • Podpora s vyřízením sociálních dávek, důchodů, dokladů a při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi. 
 • Využití odborného sociálního poradenství (dluhové poradny).
 • Možnost výkonu obecně prospěšných prací, veřejné služby, veřejně prospěšných prací.
 • Podpora při hospodaření s finančními prostředky

Oblast vztahů

 • Zaměstnanci podporují uživatele k upevnění vztahů s rodinou, přáteli, dětmi. Tento krátkodobý cíl posiluje dovednosti uživatelů, jakým způsobem lze obnovit, upevnit vztahy s rodinou, přáteli, dětmi tím, že využijí získané informace

4. Specifika služby

Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok na adrese Vikýřovická 1495, Šumperk

KAPACITA SLUŽBY

Kapacita Azylového domu je 31 míst.

 • Pokoje pro muže nebo ženy jsou využívány dle momentální potřebnosti zájemců (pokoje jsou pouze „mužské“ nebo pouze „ženské“).
 • V případě kapacitních prostor umožňujeme ubytování manželského nebo registrovaného páru v jednom pokoji

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Poplatek za ubytování   170,- Kč/den

Ceny služeb poskytovaných za účelem sociální pomoci jsou osvobozeny od DPH.

Platnost od 1.3 2023

Fakultativní činnost

ANO

Poplatek za celodenní stravu 205,-Kč/den

 • Snídaně:  50,- Kč/den
 • Oběd:     105,- Kč/den
 • Večeře:    50,- Kč/den

Pro uživatle Azylového domu je poskytnuta sleva na stravu vzhledem k nízkopříjmové skupině osob.

Cena stravy splňuje podmínky vyhlášky 505/2006 Sb. 

DALŠÍ SLUŽBY PRO UŽIVATELE:

 • Pračka se sušičkou (včetně pracího prášku)   30,- Kč   pro uživatele služby

Ceny služeb poskytovaných za účelem sociální pomoci jsou osvobozeny od DPH.

Platnost od 1.3 2023

 

Architektonická bezbariérovost

NE

Azylový dům je situván v 1. patře budovy. Budova nemá výtah. Sociální zázemí není bezbariérové. 

Název poskytovatele

Armáda spásy v České republice, z.s.

IČ poskytovatele

40613411

Kontaktní údaje na poskytovatele