Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Azylové domy /pro osamělé rodiče s dětmi/, Azylové domy (§ 57)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

  • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Děti a dorost (7 –18 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Děti do předškolního věku (0 - 6 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu tvoří osamělí rodiče s dětmi, kteří přišli o bydlení.

Věková struktura cílové skupiny dle rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje:

– děti kojeneckého věku (do 1 roku),

– děti předškolního věku (1-6 let),

– mladší děti (7-10 let),

– starší děti (11-15 let),

– dorost (16-18 let),

– mladší dospělí (19-26),

– dospělí (27-64 let).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby sociální prevence azylový dům je poskytnout pomoc pro osamělé rodiče s dětmi a tím zajistit podmínky pro uspokojení základních lidských potřeb jako je ubytování, hygiena a základní informace o sociálních službách, což přispívá k řešení aktuální nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení.

Cílem pomoci je kromě zajištění základních lidských potřeb /spánek, hygiena, teplo, bezpečí, zázemí/ pomoci našim klientům překlenout toto svízelné životní období a vrátit se do běžného života, podporovat klienty, aby byly schopni samostatně řešit své problémy a jejich závislost na sociální pomoci byla minimální, podporovat klienty k postupnému začleňování, které vede až k samostatnosti, motivace a aktivní zapojení klientů při řešení své situace. Naším cílem je, aby se minimálně polovina klientů během jednoho roku vrátila do běžného života. Sekundárním cílem je snížení zdravotních a sociálních rizik, která přináší způsob jejich života.

3. Nabízené činnosti

Poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Poskytnutí podmínek pro přípravu stravy. Poskytujeme pomoc pro osamělé rodiče s dětmi, zajišťujeme podmínky pro uspokojení základních lidských potřeb jako je ubytování, hygiena, spánek, teplo, bezpečí, zázemí, hygiena. Zajišťujeme základní informace o sociálních službách.

4. Specifika služby

Rodiče a děti bydlí v samostatných vybavených bytových jednotkách, kde je zajištěno dostatečné soukromí a jsou zajištěny velmi dobré podmínky pro dočasné bydlení. Služba Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi - ADDAR je provozována denně na adrese Pražská 1, Prostějov.Všem klientům je poskytováno sociální poradenství. Kapacita je stanovena na 10 matek nebo otců, maximální počet dětí je 30. V případě naplnění kapacity si mohou zájemci o službu podat žádost, která je ke stažení na webových stránkách AC.

Časový rozsah poskytování služeb

  • Pobytová
    • Nepřetržitě
  •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Cena: 2900 Kč/osoba/ měsíc (v měsíci únoru 2800) – rodič, 1400/osoba/měsíc – dítě

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Zařízení není bezbariérové.

Název poskytovatele

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

IČ poskytovatele

27011801

Kontaktní údaje na poskytovatele