Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Přehled vyhledaných služeb

Domov pro seniory

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Domov pro seniory

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Domov Štíty - Jedlí, příspěvková organizace

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Domov pro seniory

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Dům pokojného stáří Bohuslavice

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Domov se zvláštním režimem Tovačov

 • Druh služby: Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
 • Pobytová:

Domov se zvláštním režimem

 • Druh služby: Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
 • Pobytová:

Charita Zábřeh - Středisko odlehčovacích služeb Zábřeh

 • Druh služby: Odlehčovací služby (§ 44)
 • Terénní:

Odlehčovací služby

 • Druh služby: Odlehčovací služby (§ 44)
 • Terénní:

Odlehčovací služba

 • Druh služby: Odlehčovací služby (§ 44)
 • Pobytová: