Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Přehled vyhledaných služeb

Azylový dům pro muže a ženy

 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Pobytová:

Sociální služby Libina, příspěvková organizace

 • Druh služby: Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
 • Pobytová:

Armáda spásy, Domov Přístav Šumperk

 • Druh služby: Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
 • Pobytová:

K - centrum Krédo - kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky

 • Druh služby: Kontaktní centra (§ 59)
 • Ambulantní:

Nízkoprahové denní centrum Lorenc

 • Druh služby: Nízkoprahová denní centra (§ 61)
 • Terénní:

Nízkoprahové denní centrum

 • Druh služby: Nízkoprahová denní centra (§ 61)
 • Terénní:

Romské komunitní centrum Lačo jilo - Dobré srdce

 • Druh služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
 • Terénní:

Práce s klienty v konfliktu se zákonem

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Terénní:

VIDA centrum Šumperk

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Terénní:

P-centrum - Poradna pro alkoholové a jiné závislosti

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní: