Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Sociální služby Libina, příspěvková organizace, Domovy se zvláštním režimem (§ 50)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Bez omezení věku / věk nezjištěn - dospělí (50 - 64 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8348519
 • Druh služby: Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
 • Adresa: Libina 540,78805 Libina
 • Telefon: 731656412
 • E-mail: socialni2@ddlibina.cz
 • Web: www.ddlibina.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

Osoby s chronickým duševním onemocněním se sníženou soběstačností a závislostí na pomoci jiné osoby

 1. ​osoby se stařeckou, Alzheimerovou a jinými typy demence, které mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby
 2. osoby s demencí, která vznikla v důsledku nadužívání návykových látek, a které mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby od 50 let

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (50-64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním sociální služby domova se zvláštním režimem je zajištění potřebné podpory, pomoci a péče uživatelům ve věku od 50 let s chronickým duševním onemocněním, a to v důstojném prostředí Sociálních služeb Libina.

Dlouhodobé cíle sociální služby

 1. Podpora zachování soběstačnosti uživatelů pobytové sociální služby.
 2. Podpora zachování kontaktů s blízkými osobami uživatele a spolupráce s nimi.
 3. Poskytování služby vzdělaným a motivovaným personálem.
 4. Pravidelná aktivizace uživatelů služby vedoucí k rozvoji jejich dovedností a seberealizaci.
 5. Zabezpečení kvalitní ošetřovatelské péče a bezpečného a důstojného prostředí pro uživatele služby.
 6. Minimalizace rizik spojených se závislostí na návykových látkách.

3. Nabízené činnosti

1. ubytování - celoroční pobyt na 1, 2 a 3 lůžkovém pokoji, úklid pokojů i všech společných prostor, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení

2. strava - zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám správné životosprávy s ohledem na dietní režim, a to pětkrát denně /snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, u diabetiků na inzulinu druhá večeře/.

3. poskytnutí podmínek a pomoci při osobní hygieně - pomoc při úkonech osobní hygieny- hygiena u lůžka, celková koupel, pomoc při péči o vlasy a nehty (manikúra), pomoc při užívání WCdopomoc při přesunu na klozetové křeslo, doprovod na WC,  dohled nad hygienou

4. poskytnutí pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změně polohy, pomoc při přesunu na lůžko nebo inv. vozík, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci a pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb (klub seniorů, kadeřník,    pedikérka) a informačních zdrojů (TV, rádio, denní tisk), pomoc při upevnění nebo obnovení kontaktu s rodinnými příslušníky a blízkými přáteli

6. sociálně terapeutické činnosti - individuální činnosti, jejichž cílem je rozvoj nebo udržení osobních schopností a dovedností (např. percepčně – motorická terapie, synergicko – reflexní terapie, bazální stimulace, skupinové terapie, fyzioterapie, canisterapie, aktivity s prvky muzikoterapie)

7. aktivizační činnosti - volnočasové a zájmové aktivity s respektem ke zvyklostem a návykům (např. oslava  narozenin, vánočních a velikonočních svátků, Mikuláš, Den matek, výlety), nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (např. keramická dílna, rukodělná výroba, čtenářský kroužek, trénink paměti, relaxační a kondiční cvičení), pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

8. pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (např. pomoc a podpora při komunikaci s bankovními úřady, státními institucemi, dále vyřizování stížností souvisejících s poskytováním sociální služby, pomoc při zajištění nákupů, vyřizování poplatků, zajištění odborné lékařské a terapeutické péče a další sociální poradenství)

4. Specifika služby

Celková kapacita domova se zvláštním režimem je 49 míst.

 • 1. patro hlavní budovy – 27 míst
 • přízemí hlavní budovy – 9 míst – ošetřovatelské oddělení
 • objekt velkého domku – 13 míst

Pokoje jsou vybaveny standardně – postel, noční stolek, židle, jídelní stůl, šatní skříň, police, umyvadlo, TV přípojka. Uživatelé si pokoj mohou dovybavit drobnými upomínkovými předměty, elektrotechnikou nebo menšími kusy vlastního nábytku (např. obrázky, fotky, květiny, oblíbeným křeslem, TV, rádiem apod.)

Společné prostory - Hlavní budova – I. patro

 • jídelna pro klienty, která zároveň slouží i jako společenská místnost - v jídelně je televize, lednice, varná konvice, šálky na kávu, malá kuchyňská linka.
 • místnost pro ergoterapii – vybavena el. sporákem s troubou, televizí s videem, stoly s židlemi.
 • společné prostory – chodba- křesílka pro společné posezení nebo běžný odpočinek, rotopedy
 • hygienické zařízení – dvě koupelny, 9xWC pro klienty, 1xWC pro personál, 1x infrasauna

Společné prostory - Hlavní budova – přízemí

 • jídelna pro klienty, která zároveň slouží i jako společenská místnost - v jídelně je televize, lednice, varná konvice, šálky na kávu, malá kuchyňská linka.
 • Spojovací chodbička – vybavena 3 sklápěcími židlemi
 • hygienické zařízení – dvě koupelny, 6xWC pro klienty, 2xWC pro personál.

Pro bezbariérovost je vystavěn výtah z přízemí až do druhého patra.

Společné prostory – Velký domek

 • přízemí - bezbariérové přízemí vybavené zdvižnou plošinou, 1xWC pro personál, 1x WC pro klienty, 1x koupelna, pracovna pro personál,1x jídelna pro klienty, která zároveň slouží i jako společenská místnost – v jídelně je televize, varná konvice, šálky na kávu, malá kuchyňská linka, lednice
 • 1. patro - 2x WC pro klienty, 1x koupelna, terapeutická místnost,1x jídelna pro klienty, která zároveň slouží i jako společenská místnost – v jídelně je televize, varná konvice, šálky na kávu, kuchyňská linka, lednice
 • Venkovní zastřešená terasa v 1. patře
 • 2. patro (podkroví) – zázemí pro zaměstnance, 1x koupelna, 1x WC, 1x hostinský pokoj.

Objekt Velkého domku je pro zachování bezpečného prostředí uživatelů oplocen plotem se vstupní branou a brankou. Sloužící personál monitoruje (s využitím kamerového systému bez možnosti záznamu) odchody a příchody uživatelů se sníženou schopností orientace, za účelem snížení rizika úrazu, jiné újmy na zdraví a právech těchto osob.  

Uživatelé také mohou užívat areál přilehlého parku a kavárnu v areálu.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Maximální výše úhrady je stanovena zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Výše úhrady za ubytování a stravu je uvedena ve smlouvě o poskytnutí soc. služby. Uživatel má zákonný nárok na 15% ze svého měsíčního příjmu. Nezůstane-li uživateli po zaplacení úhrady za pobyt a stravu tato částka , je smluvně dohodnuta úhrada snížená. V tomto případě je možné dohodnout se s osobou blízkou na spoluúčasti při platbě za poskytované soc. služby. Úhrada za poskytnutou péči je rovna výši přiznaného příspěvku na péči. Aktuální ceník za poskytované sociální služby naleznete na internetových stránkách www.ddlibina.cz, kde je také uveden kontakt na sociálního pracovníka, který vám poskytne potřebné informace k platbě za poskytovanou službu.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Sociální služby Libina, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75003988

Kontaktní údaje na poskytovatele