Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Romské komunitní centrum Lačo jilo - Dobré srdce, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Forma sociální služby

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • etnické menšiny
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • starší děti (11 – 15 let)
 • mladší děti (7 –10 let) - od 6 let
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - osoby do 20 let
 • dorost (16 – 18 let)
 • dorost (16 – 18 let) - do 20 let
 • mladší děti (7 –10 let) - děti od šesti let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8067654
 • Druh služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
 • Adresa: Kojetínská 1947/36,75002 Přerov
 • Telefon: 777 729 525
 • E-mail: rkc@prerov.charita.cz
 • Web: www.prerov.charita.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Kojetínská 1946/38,75002 Přerov

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

RKC Lačo jilo je určeno pro děti a mládež ve věku 6 –20 let ze sociálně znevýhodněného prostředí (především z lokality Kojetínská), které jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopny se do aktivit zapojit.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním RKC Lačo jilo je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dětem a mládeži, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Chceme pro ně vytvářet bezpečné a podnětné prostředí, nabídnout podporu a odbornou pomoc a předcházet sociálnímu vyloučení. Centrum slouží ke smysluplnému využívání volného času, vytváří prostor pro aktivity dětí a mládeže. Služby RKC Lačo jilo jsou poskytovány v ambulantní formě, především v lokalitě Kojetínská, Husova a Škodova Přerov. Jsou bezplatné a anonymní.

Cílem služby je poskytovat a nabízet dětem a mládeži (zejména romským) vhodné využití volného času, předcházet a snižovat rizika související se způsobem života v komunitě, umožňovat jim lépe se orientovat v běžném životě a pomáhat řešit jejich vlastní problémy. Vycházíme z individuálních potřeb  klientů.

3. Nabízené činnosti

Nabízíme činnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (besedy, sportovní aktivity, výtvarné a rukodělné činnosti, hra na hudební nástroje, deskové a společenské hry, výuka práce s PC, nabízíme také možnost individuálního doučování a pomoc s přípravou na vyučování), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (společenské a kulturní akce), sociálně terapeutické činnosti (jednání ve škole, s úřady, podpora k přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při upevňovaných rodinných kontaktů, pomoc s výběrem školy).

4. Specifika služby

Působíme v lokalitě s nejvyšší koncentrací příslušníků romských komunit. Tato lokalita je silně zdevastovaná s vysokou nezaměstnaností obyvatel, nachází se zde hlavně holobyty pro neplatiče. Lokalita je ohrožena kriminalitou, drogami a prostitucí. Děti a mládež zde žijí v často nepodnětném, sociálně nevyhovujícím prostředí. Posláním RKC Lačo jilo je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dětem a mládeži, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Chceme pro ně vytvářet bezpečné a podnětné prostředí, nabídnout podporu a odbornou pomoc a předcházet sociálnímu vyloučení. Centrum slouží ke smysluplnému využívání volného času, vytváří prostor pro aktivity dětí a mládeže. Také s dětmi a mládeží nacvičujeme hospodaření v domácnosti a finanční gramotnost.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  8:00-12:00
   Středa  :  8:00-12:00
   Pondělí  :  8:00-12:00
 •  
 • Ambulantní
  • Pátek  :  12:30-16:30
   Úterý  :  10:00-18:00
   Středa  :  12:30-16:30
   Čtvrtek  :  10:00-18:00
   Pondělí  :  12:30-16:30
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Přerov

IČ poskytovatele

45180270

Kontaktní údaje na poskytovatele