Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Armáda spásy, Domov Přístav Šumperk, Domovy se zvláštním režimem (§ 50)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby bez přístřeší
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Věkové skupiny

 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - cílová skupina je od 26 let
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina Domova Přístav v Šumperku
Muži a ženy bez domova* starší 26 let, mobilní i imobilní, se zhoršenou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, demence nebo závislosti na návykových látkách, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

*Jedná se především o pobyt na ulici, dále pak pobyt na sociálním lůžku, v LDN, na azylovém domě, na ubytovně - tedy místech, kde je zvýšená míra rizika sociálního propadu nebo časově omezená doba poskytování služby.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání Domova Přístav v Šumperku
Domov Přístav Šumperk poskytuje sociální pobytovou službu Domov se zvláštním režimem pro osoby bez domova starší 26 let, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje podporu nebo pomoc druhé osoby. Domov Přístav Šumperk poskytuje uživatelům, na základě jejich individuálních potřeb, podmínky pro důstojný a kvalitní život.

Cíl Domova Přístav v Šumperku
Cílem Domova Přístav je poskytnout uživatelům podmínky pro důstojný a kvalitní život. Cíl vystihují níže popsané 4 body:

 1. Uživatel má minimalizovaná rizika dalšího sociálního propadu nebo zhoršování zdravotního stavu
 2. Uživatel má zachované nebo obnovené dovednosti v oblasti péče o vlastní osobu, společenských a sociálních návyků
 3. Uživatel má zajištěn kontakt s institucemi, úřady, lékaři, které by mu pomohly nebo pomáhají řešit jeho potřeby
 4. Uživatel se dle svých potřeb a možností zapojuje do společenského dění Domova Přístav, okolí, města a obnovení kontaktu s rodinou nebo přáteli

3. Nabízené činnosti

Poskytnutí ubytování

Poskytnutí stravy

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Podpora nebo pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Aktivizační činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Zvláštní režim Domova Přístav je individuálně upravený režim pro uživatele se specifickými potřebami. Životní návyky, schopnosti a způsob života uživatelů naší služby mohou být oproti běžné společnosti sníženy, případně mohou i chybět, a to z důvodu ztráty nebo tím, že neměli nikdy konkrétní zkušenost. Cílem zvláštního režimu je minimalizovat dopady dosavadního způsobu života uživatelů vedoucí k sociálnímu vyloučení, stabilizovat jejich nepříznivý sociální a zdravotní stav a vytvořit jim vhodné prostředí pro důstojný a kvalitní život.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Poplatek za ubytování: 200 Kč/den 
Poplatek za celodenní stravu: 170 Kč/den
Poplatek za stravu a ubytování: 370 kč/den

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Armáda spásy v České republice, z.s.

IČ poskytovatele

40613411

Kontaktní údaje na poskytovatele