Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Přehled vyhledaných služeb

Chráněné bydlení

 • Druh služby: Chráněné bydlení (§ 51)
 • Pobytová

Domov důchodců

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová
 • Telefon: 585154487
 • E-mail: siskova@muvb.cz
 • Adresa: Týnecká 10,78353 Velká Bystřice

Noclehárna

 • Druh služby: Noclehárny (§ 63)
 • Ambulantní

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, z.s.

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní

Centrum sociálního poradenství

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní

Základní a odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým postižením

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní

Individuální poradenství pro osoby se zrakovým postižením

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní

Odborné sociální poradenství

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní