Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Přehled vyhledaných služeb

Chráněné bydlení

 • Druh služby: Chráněné bydlení (§ 51)
 • Pobytová:

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:
 • Telefon: 585154487
 • E-mail: siskova@muvb.cz
 • Adresa: Týnecká 10,78353 Velká Bystřice

Domov důchodců

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Noclehárna

 • Druh služby: Noclehárny (§ 63)
 • Ambulantní:

Charita Zábřeh - Občanská poradna

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Terénní:

Sociálně právní poradenství pro zrakově postižené občany - Přerov

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Terénní:

Sociálně právní poradenství pro zrakově postižené občany- Olomouc

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Terénní:

Odborné sociální poradenství

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní:

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní:

Individuální poradenství pro osoby se zrakovým postižením

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní: