Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Přehled vyhledaných služeb

Domov pro seniory

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Dům seniorů FRANTIŠEK - pobytová služba domova pro seniory

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

domovy pro seniory

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Domov Štíty - Jedlí, příspěvková organizace

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Dům S.M. Stanislavy Ernstové

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Domov se zvláštním režimem

 • Druh služby: Domovy se zvláštním režimem (§ 50)

Intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím

 • Druh služby: Intervenční centra (§ 60a)
 • Terénní:

Krizová pomoc

 • Druh služby: Krizová pomoc (§ 60)
 • Terénní:

Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní:

Charita Zábřeh - Občanská poradna

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Terénní: