Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov Štíty - Jedlí, příspěvková organizace, Domovy pro seniory (§ 49)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

  • senioři

Věkové skupiny

  • Senioři (od 65 let) - senioři od 60 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov pro seniory Štíty : Sociální služba určena seniorům od 60 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu, potřebují pravidelnou pomoc a podporu jiné osoby a nemohou již zůstat ve svém domácím prostředí ani s podporou rodiny či jiných sociálních služeb.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Naším cílem je zapojení uživatelů do běžného života, podpora a zachování jejich soběstačnosti, schopností a dovedností co nejdelší dobu, podpora sociálního začleňování, zachování vazeb s rodinou a blízkými osobami, zajištění důstojného života a poskytování kvalitní a pozorné péče všem uživatelům. Snažíme se o to, aby naši uživatelé žili co nejběžnějším způsobem života. Multidisciplinární pracovní tým (sociální, ošetřovatelský, zdravotní) zajišťuje podmínky pro důstojný a aktivní život a podporuje je v sociálním začleňování dle jejich individuálních potřeb.

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. V průběhu sociálního šetření společně s uživatelem plánujeme průběh poskytované služby s ohledem na osobní cíle a možnosti uživatele.

V zájmu plynulého přechodu z domácího prostředí do sociálního zařízení chceme minimalizovat stresovou zátěž uživatele a jeho rodiny z neznámého prostředí, proto bychom rádi uvítali osobní návštěvu budoucího uživatele v našem zařízení. Umožňujeme rodinám přichystat pokoj před samotným nástupem uživatele do domova, tak aby se uživatel citíl "jako doma". Uživatel má možnost si dovybavit pokoj vlastními drobnými předměty a elektronikou. Nabízíme 25 dvoulůžových pokojů a jeden třílůžkový pokoj.

Uživatelům poskytujeme ubytování, stravování, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Celodenní strava je připravována ve vlastní kuchyni a podávána v jídelně. Strava je poskytována v rozsahu 5 jídel denně s ohledem na zdravotní stav uživatelů. Uživatelé mají možnost výběru obědů a večeří ze dvou variant.

 

4. Specifika služby

 

Jsme sociální pobytová služba poskytující pomoc a podporu 53 seniorům od 60 let věku. Jsme malý "rodinný domov" na samotném okraji Olomouckého kraje, díky menší kapacitě jsme schopni znát individuální potřeby všech uživatelů a v maximální míře jej plnit.

Časový rozsah poskytování služeb

  • Pobytová
    • Nepřetržitě
  •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Odkaz na ceník za poskytované služby: www.domovsttyjedli.cz

Ceník:

Dvoulůžkový pokoj:

165,-Kč ubytování/den, 150,-Kč strava normální/den, celkem za 30 kalendářních dní 9450,-Kč

165,-Kč ubytování/den, 160,-Kč strava diabetická/den, celkem za 30 kalendářních dní 9750,-Kč

Třílůžkový pokoj:

155,-Kč ubytování/den, 150,-Kč strava normální/den, celkem za 30 kalendářních dní 9150,-Kč

155,-Kč ubytování/den, 160,-Kč strava diabetická/den, celkem za 30 kalendářních dní 9450,-Kč

Úhrada je placena za 30 kalendářních dnů a případně se snižuje tak, aby každému zůstalo minimálně 15% jeho příjmu. Dle § 73, odstavce 3, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí úhrady za pobyt za kalendářní měsíc je dle § 73, odstavce 4, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, i přiznaná výše příspěvku na péči.

Fakultativní činnost

ANO

Uživatelům nabízíme nad rámec fakultativní služby:      

Telefonování z pevných linek Domova

Kopírování písemností klienta

Tisk fotografií, černobílý tisk, barevný tisk

Laminování dokumentů

Přeprava vozidlem domova s řidičem poskytovatele

Uživateli je vždy na konci měsíce provedeno vyúčtování fakultativní služby dle platného aktuálního ceníku.

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domov Štíty - Jedlí, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75004003

Kontaktní údaje na poskytovatele