Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Dům seniorů FRANTIŠEK - pobytová služba domova pro seniory, Domovy pro seniory (§ 49)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

  • senioři

Věkové skupiny

  • Senioři (od 65 let)
  • Dospělí (27 – 64 let) - mladší senioři od 60 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osobám od 60 let věku, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, potřebují dopomoc v běžných denních činnostech, nejsou schopny setrvat ve svém domácím prostředí ani při využití podpory rodiny, svých blízkých nebo nejbližšího okolí a odpovídající podporu nelze zajistit jinými dostupnými sociálními službami. Cílovou skupinou jsou také manželé nebo partnerský pár, kdy oba žadatelé mají sníženou soběstačnost nebo jeden z dvojice má sníženou soběstačnost a druhý již nezvládá péči o něj/ni a nelze péči zajistit rodinou, blízkými nebo jinou službou a mají zájem být spolu na manželském pokoji.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domu seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvkové organizace, je poskytování kvalitní pobytové sociální služby osobám, které mají vlivem věku a zdravotního stavu sníženou míru soběstačnosti, tím mohou být odtrženy od společnosti a potřebují péči, kterou není možno zajistit jiným druhem sociální služby nebo rodinou. Naší snahou je zajištění důstojného a bezpečného života a poskytování takové podpory a pomoci, aby mohly vést plnohodnotný a kvalitní život.

Cíle poskytování služeb:
1. Umožnit klientům, aby mohli využívat takový rozsah služeb, který bude co nejvíce přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru soběstačnosti a nezávislosti.
2. Umožnit klientům, aby se jejich život v DS podobal co nejvíce jejich běžnému životu v domácím prostředí.
3. Umožnit klientům, aby se mohli co nejvíce zapojit do běžného života společnosti.

3. Nabízené činnosti

Poskytujeme tyto základní činnosti (podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách): ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Další služby: prádelenské, oprava drobného ošacení, nákupy 1x týdně, objednání a vyzvednutí léků předepsané smluvním lékařem, roznos pošty imobilním klientům, fakultativní služby.

4. Specifika služby

Individuální plánování, manželské pokoje, spolupráce s místními organizacemi, velký výběr aktivizačních programů, společenské akce, výlety, bazální stimulace, nabídka a zprostředkování pedikérských, kadeřnických, kosmetických a masérských služeb.

Časový rozsah poskytování služeb

  • Pobytová
    • Nepřetržitě
  •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Cena za ubytování se pohybuje (dle druhu pokoje) od 170 do 190Kč za osobu a den, cena za celodenní stravu je jednotná pro všechny typy diet (racionální, diabetická, šetřící a diabetická šetřící) a činí 170 Kč/den.

Fakultativní činnost

ANO

Přeprava klientů služebním automobilem na rehabilitaci nebo dle individuálních potřeb klientů, využití telefonního spojení na zajištění kontaktů (úhrada uskutečněných telefonních hovorů),  zasílání finanční hotovosti (zajištění zaměstnancem DS), založení vkladní knížky, vklady a výběry (zajištění zaměstnancem DS), využívání vlastních přijímačů, zabezpečení donášky knih z veřejné knihovny, zabezpečení donášky mimořádných nákupů dle přání klientů (mimo uvedený den), pedikúra a rehabilitace. Ceny se pohybují od 5 do 90 Kč za úkon.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75004381

Kontaktní údaje na poskytovatele