Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Pomoc obětem trestných činů v Olomouckém kraji, Odborné sociální poradenství (§ 37)

Forma sociální služby

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • oběti obchodu s lidmi
 • oběti domácího násilí
 • oběti trestné činnost

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3791851
 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Adresa: Palachovo nám. 620/1,77900 Olomouc
 • Telefon: 732 700 533
 • E-mail: bkb.olomouc@bkb.cz
 • Web: www.bkb.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

 •   oběti trestné činnosti
 •   oběti domácího násilí
 •   oběti obchodování s lidmi
 •   každá osoba, která se cítí být obětí trestné činnosti (dle zák. č. 45/2013, o obětech trestných činů)

Dále je služba určena i pro svědky, pozůstalé po obětech a osoby blízké obětem, které jsou trestným činem emocionálně zasaženy, mají postavení v trestním řízení a mohou uplatňovat své nároky vůči pachateli a státu.

Věková struktura cílové skupiny:
bez omezení věku

Služba není určena pro:
zájemce, kteří nepatří do cílové skupiny
pachatele trestné činnosti

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociální služby odborné sociální poradenství Bílého kruhu bezpečí je poskytování komplexní pomoci obětem trestných činů, tedy všem, kteří se cítí být obětí. Služba má předcházet či zmírňovat důsledky sociálního vyloučení uživatelů prostřednictvím sociálně právního poradenství, základního a specializovaného právního poradenství, psychologické pomoci a dalších doplňkových služeb.

Cíle:

Cílem je podpora rozvoje samostatného rozhodování uživatelů, překonání traumatu spojeného s trestným činem a jeho následky, jejich motivace k aktivitě a posilování schopnosti znovu se začlenit do společnosti a běžného způsobu života.

3. Nabízené činnosti

Bezodkladná komplexní pomoc Bílého kruhu bezpečí (BKB) obětem kriminality obsahuje:

- poskytnutí právních informací (průběh trestního řízení, práva obětí, náhrada škody, peněžitá pomoc státu atd.)

- psychologické poradenství

- sociální poradenství

- doprovod k soudu, na PČR atd.

- návazný terapeutický program (jen pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů a pozůstalé po obětech)

4. Specifika služby

Provozní doba: 

Po - Čt: 7:30 - 11:30 a 12:00 - 16:00 pro zvlášť zranitelené oběti trestných činů a pozůstalé po obětech

Út: 16,00 – 18,00 hod. Čt: 16,00 – 18,00 hod. – pro objednané

Více informací na www.bkb.cz

- poskytnutí bezpečného prostoru a podpory při ventilaci emocí (stud, ponížení, lítost, hněv, zármutek, pocit viny aj.)

- zmapování individuální situace, utřídění cílů a problémů

- pomoc při hledání strategií řešení situace (krátkodobých i dlouhodobých)

- znovuobnovení pocitu bezpečí

- prověření základních potřeb (zdraví, bydlení, finance, zaměstnání, vztahy aj.), - informování o navazujících službách, event. doporučení nebo zprostředkování takové služby

- stanovení priorit, první nezbytné kroky k nápravě škod

- nabídka nadstandardních služeb BKB v mimořádně závažných případech, krátkodobá terapie 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  07:30-16:00  -  11:30 - 12:00 polední pauza
   Úterý  :  07:30-16:00  -  11:30 - 12:00 polední pauza
   Středa  :  07:30-16:00  -  11:30 - 12:00 polední pauza
   Čtvrtek  :  07:30-16:00  -  11:30 - 12:00 polední pauza
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  07:30-16:00  -  11:30 - 12:00 polední pauza
   Úterý  :  07:30-18:00  -  11:30 - 12:00 polední pauza
   Středa  :  07:30-16:00  -  11:30 - 12:00 polední pauza
   Čtvrtek  :  07:30-18:00  -  16:00 - 18:00 na objednání, 11:30 - 12:00 polední pauza
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je bezplatná.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Služba se nachází v suterénu obytného domu, kde je nutné jít po schodech a není možnost využít výtah či další možnosti.

V případě potřeby je možné s dostatečným předstihem domluvit konzultaci na jiném místě, které je bezbariérové. 

Název poskytovatele

Bílý kruh bezpečí, z.s., regionální pobočka Olomouc

IČ poskytovatele

47607483

Kontaktní údaje na poskytovatele