Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Přehled vyhledaných služeb

SENECURA SENIORCENTRUM OLOMOUC

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Dům seniorů FRANTIŠEK - pobytová služba domova pro seniory

 • Druh služby: Domovy pro seniory (§ 49)
 • Pobytová:

Domov se zvláštním režimem

 • Druh služby: Domovy se zvláštním režimem (§ 50)

SENECURA SENIORCENTRUM OLOMOUC

 • Druh služby: Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
 • Pobytová:

Hospic na Svatém Kopečku

 • Druh služby: Odlehčovací služby (§ 44)
 • Pobytová:

Nejste sami - odlehčovací služba

 • Druh služby: Odlehčovací služby (§ 44)
 • Terénní:

Charita Zábřeh - Středisko odlehčovacích služeb Zábřeh

 • Druh služby: Odlehčovací služby (§ 44)
 • Terénní:

Odlehčovací služby

 • Druh služby: Odlehčovací služby (§ 44)
 • Terénní:

Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s.

 • Druh služby: Osobní asistence (§ 39)
 • Terénní:

Nejste sami - mobilní hospic.z.ú.

 • Druh služby: Paliativní péče