Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Hospic na Svatém Kopečku, Odlehčovací služby (§ 44)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

  • osoby s chronickým onemocněním

Věkové skupiny

  • Bez omezení věku / věk nezjištěn - Není omezen

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Odlehčovací služba je určena osobám majícím sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění, a to v jakémkoli věku. Služba není určena osobám, jejichž chování by z důvodu duševního onemocnění závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Smyslem a cílem poskytované služby je umožnit nevyléčitelně nemocným lidem prožít kvalitně a důstojným způsobem závěrečné období jejich života, a to na základě nepřetržitého poskytování paliativní péče, zejména s důrazem na tišení bolestí a současně umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek. Dále pak poskytnout uživateli po dobu pobytu v hospici nezbytnou péči se zaměřením na dosahování kvality života prostřednictvím uspokojování jeho bio-psycho-socio-spirituálních potřeb, vytvoření podmínek pro zachování přirozených sociálních vazeb uživatele i po dobu pobytu v hospici, což následně ulehčuje jeho návrat do přirozeného domácího prostředí a podpora uživatele v udržení stávajících schopností. To vše při respektování důstojnosti uživatele (zachováváním intimity při provádění hygieny, oslovováním apod.), otevřenosti (poskytování kvalitní péče bez ohledu na závažnost stavu uživatele), odbornosti personálu (poskytování služby dle principů paliativní péče) a týmové spolupráci (spolupráce všech profesí multidisciplinárního týmu v péči o uživatele).

3. Nabízené činnosti

Zajištění ubytování a stravy, pomoc při podávaní stravy, pomoc při osobní hygieně, základní rehabilitace, pomoc při použití WC, aktivizační činnosti, zajištění duchovních potřeb. Klienti jsou ubytováni v 18 jednolůžkových a 6 dvoulůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením (sprchový kout, WC, umyvadlo), TV, rádiem s CD přehrávačem, připojením na WIFI a ledničkou. K dispozici je koupelna s vanou přístupnou ze všech stran, kuchyňka, zimní zahrada, kaple a prostorná terasa, která je využíváva i ležícími klienty, zvláště za teplého počasí.

4. Specifika služby

Poskytovaná služba umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem prožít kvalitně a důstojným způsobem závěrečné období jejich života, a to na základě nepřetržitého poskytování paliativní péče, zejména s důrazem na tišení bolestí a zároveň tak umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek.

Časový rozsah poskytování služeb

  • Pobytová
    • Nepřetržitě
  •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Uživatel se podílí na uhrazení služeb následovně: - 210 Kč/den za ubytování (vlastní sociální zařízení na pokoji, lednice, polohovatelné lůžko, antidekubitní matrace, TV, WiFi, aj.), - 80 Kč/den za stravu. - V případě přiznaného příspěvku na péči platí uživatel také 130 Kč/hod. za poskytnuté úkony péče dle času potřebného k jejich vykonání, maximálně do výše přiznaného příspěvku na péči (přiznání příspěvku na péči není podmínkou přijetí).

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Čtyři kanceláře a dva pokoje pro hosty jsou odděleny čtyřmi schody.

Název poskytovatele

Hospic na Svatém Kopečku

IČ poskytovatele

73634671

Kontaktní údaje na poskytovatele