Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Přehled vyhledaných služeb

Azylové domy

 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Pobytová

Domov pro osamělé rodiče s dětmi

 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Pobytová

Chráněné bydlení

 • Druh služby: Chráněné bydlení (§ 51)
 • Pobytová

Poradna pro ženy a dívky Olomouc

 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Ambulantní

Odlehčovací služby

 • Druh služby: Odlehčovací služby (§ 44)
 • Terénní

Osobní asistence

 • Druh služby: Osobní asistence (§ 39)
 • Terénní

Poskytování služeb osobní asistence

 • Druh služby: Osobní asistence (§ 39)
 • Terénní

Osobní asistence

 • Druh služby: Osobní asistence (§ 39)
 • Terénní

Osobní asistence

 • Druh služby: Osobní asistence (§ 39)
 • Terénní

Osobní asistence

 • Druh služby: Osobní asistence (§ 39)
 • Terénní