Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Osobní asistence, Osobní asistence (§ 39)

Forma sociální služby

Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9130254
 • Druh služby: Osobní asistence (§ 39)
 • Adresa: Purkyňova 2715/16,75002 Přerov
 • Telefon: 581210669
 • E-mail: palenikova@ssmp.cz
 • Web: www.ssmp.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

osoby se zdravotním postižením

osoby s jiným zdravotním postižením

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním osobní asistence je zajistit osobám se zdravotním a jiným zdravotním postižením rozvoj jejich samostatnosti, schopností a dovedností, které jim umožní žít normálním způsobem života ve společnosti.Osobní asistence je poskytována osobám se sníženou soběstatčností z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Cíle zařízení:

- kvalitní poskytování služby, které vychází ze specifických potřeb a přání uživatelů,

- zajištění nabídky činností uživatelům, umožňující jejich osobnostní, fyzický, psychický i sociální rozvoj,

- zlepšení kvality života jedinců s těžkým zdravotním a jiným zdravotním postižením,

- podporování procesu života v přirozeném sociálním prostředí osob se zdravotním a jiným zdravotním postižením,

- přispívání k řešení problémů každodenního života sociálním poradenstvím, poskytování podpory při řešení nepříznivé sociální situace.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti služby osobní asistence:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně

c) pomoc při zajištění stravy

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Základní sociální poradenství

4. Specifika služby

Služba osobní asistence je poskytována bez omezení věkové hranice.

Služba je poskytována na území města Přerova včetně jeho místních částí.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  06:00-22:00  -  pracovní dny
   Středa  :  06:00-22:00  -  pracovní dny
   Čtvrtek  :  06:00-22:00  -  pracovní dny
   Pondělí  :  06:00-22:00  -  pracovní dny
   Úterý  :  06:00-22:00  -  pracovní dny
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální schválené "Úhrady za sociální službu denního stacionáře" jsou zveřejněny na internetových stránkách organizace viz. odkaz.

https://www.ssmp.cz/uhrady-sluzeb-dp.html

Fakultativní činnost

ANO

dohled nad požitím léků

dohled nad uživatelem

zapůjčení kompenzačních pomůcek

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

budova Denního pobytu Přerov

Název poskytovatele

Sociální služby města Přerova, p.o.

IČ poskytovatele

49558854

Kontaktní údaje na poskytovatele